Trojan Horse


(Kiko3) #1

W jaki sposób usunąć Trojan Horse za każdym razem powraca.


(matio) #2

daj log hijackthis