Trojan, keylogger-sam usunąć nie daje rady


(Rslowak) #1

Witam. Na początku chciałem napisać ze moja wiedza o komputerach i ich bezpieczeństwie ogranicza się do tego ze wiem ze trzeba mieć antywirusa i firewall. Korzystam codziennie z łącza i internetu nie ściągam i nie odwiedzam dziwnych stron i do tej pory myślałem ze wszystko jest ok. Ale od jakiegoś czasu mój komputer stał się wolniejszy a wirus blokuje mi uruchamianie programów .exe. Często antywirus meldował o jakiś spyware ale zawsze udawało mu się go usunąć, widocznie coś musiałem przegapić.

Mój antywirus to: Kaspersky Internet Security

Komputer służy mi do pracy i raczej dbam żeby służył jak najdłużej, ale ręce mi już trochę opadły nie wiem co robić, potrzebuje od Was pomocy.

Zrobiłem loga i daje tutaj z wielka prośbą o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 02:13:12, on 2009-04-14

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\DOCUME~1\Robert\LOCALS~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O4 - HKLM..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [broadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 8614797464

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Unknown owner - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - (no file)

--

End of file - 5496 bytes


(Henio Mazurek) #2

Pobierz ComboFix

viewtopic.php?t=36654

już w momencie pobierania zmień mu nazwę na losową z rozszerzeniem .com, najlepiej by było gdybyś odpalił go w trybie awaryjnym, jeśli nie jest zablokowany.

Podczas pobierania ComboFix wyłącz antywirusa i zapory.

Wygenerowany log wklejasz na www.wklej.org lub www.wklej.eu a w poście tylko link.

Czy Kaspersky podał nazwę tego wirusa? Jeśli tak napisz co to za jeden.


(Rslowak) #3

Wklejam log z ComboFix

http://www.wklej.org/id/77979/

a co do wirusa to skanowałem wszystko i Kaspersky nic nie wykrył po za tym że przy uruchamianiu aplikacji acad.exe wyskakuje mi informacja z Kasperskiego z Ochrony Proaktywnej o wykryciu aplikacji typu "keylogger" i proces ten próbuje przekierować wejście klawiatury...dalej.. Podejrzane działanie:Keylogger. Po kliknięciu na nazwę otwiera się viruslist.pl i cała lista 18-nasu rodzajów Trojan-Spy.Win32...