Trojan! Prosze3 o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:12:20, on 2007-01-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Video ActiveX Object\isamonitor.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\pmsngr.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Windows\ADS.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\pmmon.exe

C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\isamini.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\PUZONV~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.641\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.2:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: ohb - {5ED7D3DE-6DBE-4516-8712-01B1B64B7057} - C:\WINDOWS\system32\SearchEnhancer\nsb29B.dll

O2 - BHO: ohb - {5ED7D3DE-6DBE-4516-8712-436325722327} - C:\WINDOWS\system32\SmartShopper\SmartShopper0.dll

O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\isaddon.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [BearFlix] "C:\Program Files\BearFlix\bearflix.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Globe7] "C:\Program Files\Globe7\Globe7.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AntiVerminser] C:\Program Files\AntiVerminser\AntiVerminser.exe /h

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZN

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winuqw32 - winuqw32.dll (file missing)

O21 - SSODL: carbinyl - {8d8c2387-7f80-4022-9be6-43630a969558} - C:\WINDOWS\system32\gwquvw.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silenta