Trojan.Proxy.Dlena.ar w pliku winlogon.exe


(3dmaster) #1

Witam.

Mam problem zresztą jak większość jeśli chodzi o wirusy. W pliku winlogon.exe w katalogu Windows\system32 - mks_vir wykrywa mi tego trajana niestety nic z tym nie mogę zrobić. ArcaMicroScan mi tego nie wykrywa więc nie wiem o co chodzi. Jestem po formacie i instalacji Win. Prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:52:13, on 2006-12-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe

C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\abregmon.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\WinCom401\wincmd32.prg

F:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: ANSYS FLEXlm license manager - Macrovision Corporation - C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: FLEXlm License Manager - Macrovision Corporation - D:\Programy\Solid Edge V15\SEFlex\Program\lmgrd.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe


(Gutek) #2

LOG Ok, zainstaluj SP2

usuń HJT wpisy :slight_smile: