Trojan vundo jak sie pozbyc


(Franciszek Heinrich) #1

witam mam problem nie mogę sie pozbyc trojana vundo wykrył go remove it pro i niby usunoł ale po ponownym uruchomieniu kompa pojawió sie inne infekcje przywracanie mam wyączone moze mi ktos pomóc dodam log z hijack thius proszę o sprawdzenie i pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:21, on 2008-10-13

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\PROGRAM FILES\A-SQUARED FREE\A2FREE.EXE

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Documents and Settings\kris\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Opera\Opera\profile\cache4\temporary_download\gmer\gmer.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\aAvgApi.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pracownik.mikrotech.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - (no file)

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8ABCD948-648D-4B51-9DA0-7C371F34229C}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: CSIScanner - Prevx - C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PsExec (PSEXESVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\PSEXESVC.EXE (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 6756 bytes

proszę o pomoc


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix