Trojan:win32.powessere.k

Witam, potrzebuję pomocy w celu usunięcia trojana, Windows Defender ciągle po uruchomieniu komputera wykrywa wirus trojan:win32.powessere.k
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -W Hidden -Exec -nop $t=Get-ItemProperty -Path ‘HKCU:\Software\Classes\mssccfile’ -Name t;IEX $t.t;
Czy jest jakakolwiek możliwość usunięcia go?
Z góry dziękuję za pomoc

Witaj @rafalG23 na Forum DobreProgramy

Zapoznaj się z tematem, zrób skanowanie i umieść pliki do wglądu

Pozdrawiam serdecznie

Próbowałeś jakimś skanerem? Np. Eset online scanner? Jeszcze nie zdarzyło się aby mi czegoś nie wykrył i bez powodzenia nie mógł zamknąć w kwarantannie. Odpalasz skan i robi wszystko za ciebie. Wirus jest więziony już po wykryciu, więc jest to dobre narzędzie

Szkodnik bezplikowy siedzi w kluczu w rejestrze i z niego się poprzez PowerShella odpala.

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 03-05-2020
Uruchomiony przez user (administrator) TOSHIBA (TOSHIBA SATELLITE C855-1UE) (04-05-2020 10:35:10)
Uruchomiony z C:\Users\user\Desktop\FRST
Załadowane profile: user (Dostępne profile: user & Rafał)
Platform: Windows 10 Home Wersja 1607 14393.447 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Edge
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

() [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
() [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Security Assist\isaHelperService.exe
() [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\GFNEXSrv.exe
(Canon Inc. -> ) C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\ijplmsvc.exe
(Lavasoft Limited -> Lavasoft Limited) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\TcpService\2.3.4.7\LavasoftTcpService.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1812.3-0\MpCmdRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1812.3-0\MsMpEng.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1812.3-0\NisSrv.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.350_none_43278ee965418581\TiWorker.exe
(Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RTKAUDIOSERVICE64.EXE
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(TOSHIBA CORPORATION -> TOSHIBA Corporation) C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoService.exe
(TOSHIBA CORPORATION -> TOSHIBA Corporation) C:\Windows\System32\TODDSrv.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM…\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18370560 2017-04-27] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor)
HKLM…\Run: [TCrdMain] => C:\Program Files\TOSHIBA\Hotkey\TCrdMain_Win8.exe [2608040 2012-08-13] (TOSHIBA CORPORATION -> TOSHIBA Corporation)
HKLM…\Run: [TODDMain] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\System Setting\TODDMain.exe [213136 2012-08-04] (TOSHIBA CORPORATION -> )
HKLM…\Run: [TecoResident] => C:\Program Files\TOSHIBA\Teco\TecoResident.exe [169896 2012-08-13] (TOSHIBA CORPORATION -> TOSHIBA Corporation)
HKLM…\Run: [TosWaitSrv] => C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TosWaitSrv.exe [356776 2012-07-11] (TOSHIBA CORPORATION -> TOSHIBA Corporation)
HKLM…\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2016-10-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
HKLM-x32…\Run: [ToshibaDynamicIconUtility] => C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Places Icon Utility\TosDIMonitor.exe [1498624 2012-08-09] (Toshiba) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32…\Run: [TPUReg] => C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Password Utility\TosPU.exe [6884352 2012-08-22] (Pegatron Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32…\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
HKLM-x32…\Run: [CanonQuickMenu] => C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE [1273448 2012-04-03] (Canon Inc. -> CANON INC.)
HKU\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1001…\Run: [OneDrive] => C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe [1579368 2020-05-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1001…\Run: [Polar FlowSync] => C:\Program Files (x86)\Polar\Polar FlowSync\flowsync.exe [1397248 2018-09-17] (Polar Electro Oy) [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1001…\MountPoints2: {00558127-180d-11e8-befa-24ec99fa5dd6} - “E:\HiSuiteDownLoader.exe”
HKU\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1001…\MountPoints2: {53feac46-d3e4-11e9-bf03-7054d23e9946} - “E:\HiSuiteDownLoader.exe”
HKU\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1001…\MountPoints2: {91bff7ed-8c9e-11ea-bf29-7054d23e9946} - “E:\HiSuiteDownLoader.exe”
HKU\S-1-5-18…\Winlogon: [Shell] C:\WINDOWS\explorer.exe [4673304 2016-11-02] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) <==== UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}] -> %SystemRoot%\inf\unregmp2.exe /ShowWMP
Startup: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\iexplorer.lnk [2019-01-18]
ShortcutAndArgument: iexplorer.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe => -W Hidden -Exec -nop $t=Get-ItemProperty -Path ‘HKCU:\Software\Classes\mssccfile’ -Name t;IEX $t.t;
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1002\User: Ograniczenia <==== UWAGA
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-1001\User: Ograniczenia <==== UWAGA
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA

==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2020-05-03 22:21 - 2020-05-03 22:21 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Backup
2020-05-03 22:13 - 2020-05-03 22:13 - 000000000 ___HD C:$Windows.~WS
2020-05-03 22:12 - 2020-05-03 22:12 - 000000000 ___HD C:$SysReset
2020-05-03 20:11 - 2020-05-03 20:11 - 000036106 _____ C:\Users\user\Downloads\Praca%20Informatyka
2020-05-03 20:10 - 2020-05-03 20:10 - 003067308 _____ C:\Users\user\Downloads\Praca%20Pingwin
2020-05-03 20:10 - 2020-05-03 20:10 - 000040382 _____ C:\Users\user\Downloads\KRZYŻÓWKA
2020-05-03 19:10 - 2020-05-03 19:53 - 000040382 _____ C:\Users\user\Desktop\KRZYŻÓWKA
2020-05-03 15:57 - 2020-05-03 15:57 - 000001009 _____ C:\Users\Public\Desktop\WinRAR.lnk
2020-05-03 15:57 - 2020-05-03 15:57 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-05-03 15:57 - 2020-05-03 15:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-05-03 15:57 - 2020-05-03 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2020-05-03 15:56 - 2020-05-03 15:56 - 003471520 _____ (Alexander Roshal) C:\Users\user\Downloads\winrar-5-90.exe
2020-05-03 15:56 - 2020-05-03 15:56 - 003237016 _____ (Dilamugomo ) C:\Users\user\Desktop\winrar-5-90-ks_2471000172.exe
2020-05-03 15:52 - 2019-04-15 02:47 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\Reset Windows Update Tool
2020-05-03 15:19 - 2020-05-03 20:02 - 003067308 _____ C:\Users\user\Desktop\Praca Pingwin
2020-05-03 14:40 - 2020-05-03 20:06 - 000036106 _____ C:\Users\user\Desktop\Praca Informatyka
2020-05-03 13:02 - 2020-05-03 22:11 - 000000000 ____D C:\ESD
2020-05-02 20:40 - 2020-05-02 20:40 - 000001601 _____ C:\Users\user\Desktop\Microsoft Edge.lnk
2020-05-02 15:19 - 2020-05-03 17:33 - 000000214 _____ C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
2020-05-01 21:14 - 2020-05-01 21:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pss
2020-05-01 18:06 - 2020-05-04 10:36 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-05-01 18:06 - 2020-05-04 10:35 - 000000000 ____D C:\Users\user\Desktop\FRST
2020-05-01 16:19 - 2020-05-01 16:19 - 000376528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Rafał\Desktop\RefreshWindowsTool.exe
2020-05-01 16:16 - 2020-05-01 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał\AppData\Local\MicrosoftEdge
2020-05-01 16:09 - 2020-05-01 16:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał\AppData\Local\Publishers
2020-05-01 16:09 - 2020-05-01 16:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał\AppData\Local\Comms
2020-05-01 16:08 - 2020-05-01 16:08 - 000000616 __RSH C:\Users\Rafał\ntuser.pol
2020-05-01 16:08 - 2020-05-01 16:08 - 000000020 ___SH C:\Users\Rafał\ntuser.ini
2020-05-01 16:08 - 2020-05-01 16:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał\AppData\Local\TileDataLayer
2020-05-01 16:08 - 2020-05-01 16:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał\AppData\Local\Google
2020-05-01 13:45 - 2020-05-01 13:45 - 000376528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\user\Desktop\RefreshWindowsTool.exe
2020-05-01 13:41 - 2020-05-01 14:22 - 000000000 ___HD C:$GetCurrent
2020-05-01 13:39 - 2020-05-01 13:39 - 019255000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\user\Downloads\MediaCreationTool1909.exe
2020-05-01 13:27 - 2020-05-01 13:40 - 006261368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\user\Downloads\Windows10Upgrade9252.exe
2020-05-01 13:12 - 2020-05-01 13:12 - 000376528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\user\Downloads\RefreshWindowsTool.exe
2020-05-01 11:25 - 2020-05-01 11:25 - 000003206 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Per-Machine Standalone Update Task
2020-05-01 11:25 - 2020-05-01 11:25 - 000000000 ___RD C:\Users\Rafał\OneDrive
2020-05-01 11:25 - 2020-05-01 11:25 - 000000000 ___RD C:\Users\Default\OneDrive
2020-05-01 11:25 - 2020-05-01 11:25 - 000000000 ___RD C:\Users\Default User\OneDrive
2020-05-01 11:24 - 2020-05-02 11:59 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive
2020-05-01 11:24 - 2020-05-01 11:24 - 000002305 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-04-29 17:06 - 2020-04-29 18:55 - 000000000 ___HD C:\ProgramData\CanonIJMIG
2020-04-29 16:30 - 2020-04-29 16:30 - 000000000 ___HD C:\ProgramData\CanonIJEGV
2020-04-29 16:26 - 2012-03-26 05:00 - 000392192 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNMXLMB8.DLL
2020-04-29 16:26 - 2012-02-08 16:34 - 000320000 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\SysWOW64\CNC_B8L.dll
2020-04-29 16:26 - 2012-01-24 16:18 - 000077568 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\CNC1762D.TBL
2020-04-29 16:26 - 2012-01-16 14:21 - 000103424 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\SysWOW64\CNC_B8U.dll
2020-04-29 16:26 - 2008-08-25 18:02 - 000015872 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\SysWOW64\CNHMCA.dll
2020-04-29 16:23 - 2020-04-29 16:23 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\LocalLow\Canon Easy-WebPrint EX2
2020-04-29 16:23 - 2020-04-29 16:23 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\LocalLow\Canon Easy-WebPrint EX
2020-04-29 16:23 - 2020-04-29 16:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rejestracja użytkownika drukarki Canon MG3200 series
2020-04-29 16:22 - 2020-04-29 16:22 - 000002109 _____ C:\Users\Public\Desktop\Canon Quick Menu.lnk
2020-04-29 16:16 - 2020-04-29 16:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities
2020-04-29 16:16 - 2020-04-29 16:22 - 000000000 ____D C:\Program Files\Canon
2020-04-29 16:15 - 2020-04-29 16:15 - 000002448 _____ C:\Users\Public\Desktop\Canon MG3200 series Podręcznik ekranowy.lnk
2020-04-29 16:15 - 2020-04-29 16:15 - 000000000 ___HD C:\ProgramData\CanonBJ
2020-04-29 16:15 - 2020-04-29 16:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon MG3200 series Manual
2020-04-29 16:14 - 2020-04-29 16:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon MG3200 series
2020-04-29 16:14 - 2020-04-29 16:14 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\system32\CanonIJ Uninstaller Information
2020-04-29 16:14 - 2012-02-08 16:36 - 000363520 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNC_B8L.dll
2020-04-29 16:14 - 2012-01-16 14:21 - 000287744 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNC_B8C.dll
2020-04-29 16:14 - 2012-01-16 14:20 - 000106496 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNC_B8I.dll
2020-04-29 16:13 - 2020-04-29 16:13 - 000000000 ___HD C:\Program Files\CanonBJ
2020-04-29 16:12 - 2020-04-29 19:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\CanonIJPLM
2020-04-29 15:47 - 2020-04-29 15:47 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
2020-04-19 21:24 - 2020-04-19 21:25 - 000342704 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2020-04-13 14:35 - 2020-04-19 19:06 - 000042386 _____ C:\Users\user\Desktop\Zaproszenie
2020-04-04 18:03 - 2020-04-04 18:03 - 000026971 _____ C:\Users\user\Desktop\Kartka Świąteczna

==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2020-05-04 10:37 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2020-05-04 10:36 - 2017-01-27 18:49 - 000004208 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{5468DCC9-2A3F-46DE-8504-498867907305}
2020-05-04 10:33 - 2016-10-19 20:19 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2020-05-04 10:32 - 2016-07-16 08:04 - 001310720 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2020-05-04 10:23 - 2016-07-16 13:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2020-05-04 10:16 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2020-05-03 22:16 - 2019-04-02 02:04 - 000000000 ___HD C:$WINDOWS.~BT
2020-05-03 22:16 - 2016-10-19 20:49 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2020-05-03 22:14 - 2016-10-19 20:20 - 000004812 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
2020-05-03 22:14 - 2016-10-19 20:20 - 000003813 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
2020-05-03 20:45 - 2016-10-19 19:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2020-05-03 20:01 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\registration
2020-05-03 19:37 - 2015-01-14 01:35 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2020-05-03 17:33 - 2015-01-14 20:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinRAR
2020-05-03 16:15 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
2020-05-03 12:48 - 2016-07-18 17:20 - 002924060 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2020-05-03 12:48 - 2016-07-17 00:05 - 001233792 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2020-05-03 12:48 - 2016-07-17 00:05 - 000305200 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2020-05-02 20:44 - 2015-01-10 17:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2020-05-02 20:36 - 2019-11-30 17:43 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\CrashDumps
2020-05-02 19:14 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2020-05-02 16:13 - 2015-12-15 16:08 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2020-05-02 16:11 - 2016-10-19 19:57 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał
2020-05-02 12:50 - 2017-01-18 22:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2020-05-02 11:59 - 2016-10-19 20:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2020-05-01 18:17 - 2016-06-20 17:21 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\LocalLow\Temp
2020-05-01 17:13 - 2016-07-16 13:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2020-05-01 16:23 - 2015-09-01 23:25 - 000000000 ____D C:\Users\Rafał\AppData\Local\Packages
2020-05-01 16:09 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\WindowsApps
2020-05-01 16:08 - 2016-04-27 07:33 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2020-05-01 14:22 - 2016-07-18 15:12 - 000000036 _____ C:\WINDOWS\progress.ini
2020-05-01 13:04 - 2016-07-18 18:08 - 000000000 ___RD C:\Users\user\OneDrive
2020-05-01 13:02 - 2019-11-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\AVAST Software
2020-05-01 13:02 - 2019-11-25 16:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
2020-05-01 13:02 - 2015-01-12 23:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2020-05-01 13:00 - 2015-01-11 17:17 - 000744808 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
2020-04-30 19:17 - 2016-07-16 08:04 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2020-04-29 17:05 - 2015-03-12 16:36 - 000000000 ___HD C:\ProgramData\CanonIJScan
2020-04-29 17:05 - 2015-01-11 20:08 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Roaming\Canon
2020-04-29 16:33 - 2019-11-25 21:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\CUAssistant
2020-04-29 16:26 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\Media
2020-04-29 16:26 - 2015-01-11 19:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Canon
2020-04-29 16:22 - 2015-01-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\CanonIJWSpt
2020-04-29 15:47 - 2016-10-19 20:19 - 000002040 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Synaptics TouchPad Enhancements
2020-04-29 15:39 - 2019-12-12 20:01 - 000003822 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2020-04-29 15:39 - 2018-10-18 02:19 - 000003852 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
2020-04-29 15:39 - 2016-12-29 20:53 - 000002358 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{FE77194C-0D1D-4E5A-9B5D-6BDB42E51B3E}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000003378 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002750 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3729022659-4076590028-3572547655-500
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002364 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Bitdefender Update Product Data_A17FD818A96743FAB28AC221BEB4B2C8
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002208 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{EE1691D4-E88E-4246-AC80-1BDB99B8D0ED}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002188 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{602D10A1-B75B-4A48-82D2-3E15652DB32E}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002170 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{765E170B-00BE-47E9-B174-5958B643586A}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002092 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{A132B3F6-BB3A-42C7-9BB5-E7264182E0D0}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002084 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{060908F4-E605-47F0-8AB3-58A46D2A38BD}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000002014 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks{BD7E1FE7-4645-4210-A185-7C4742D7D0FC}
2020-04-29 15:39 - 2016-10-19 20:19 - 000001836 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\AVGPCTuneUp_Task_BkGndMaintenance
2020-04-28 21:28 - 2019-11-25 20:40 - 000025608 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\SWDUMon.sys
2020-04-28 19:51 - 2015-01-08 14:09 - 000000000 ____D C:\Users\user\AppData\Local\Packages
2020-04-28 08:59 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
2020-04-28 08:59 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
2020-04-19 18:49 - 2016-07-16 13:47 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========

2015-09-25 16:47 - 2015-09-25 16:47 - 000000000 _____ () C:\Users\user\AppData\Roaming\gdfw.log
2015-09-25 16:47 - 2015-09-25 16:47 - 000000779 _____ () C:\Users\user\AppData\Roaming\gdscan.log

==================== SigCheck ============================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

LastRegBack: 2020-05-03 15:23
==================== Koniec FRST.txt ========================

Strasznie dużo tych wiadomości :wink:

Wystarczy, abyś wybrał ten przycisk


i wstawił pliki, zamiast wklejania do odpowiedzi w temacie.
Możliwe, że umknęło Ci to podczas czytania poradnika, który podałem Ci wcześniej.
Spróbuj więc ponownie wrzucić te pliki

Pozdrawiam serdecznie

Addition.txt (46,8 KB)FRST.txt (39,0 KB)

1 polubienie

Dziękuję. Udało się :+1:

Wykonaj poniższe polecenia. Zwróć uwagę na punkt 6. Masz sporo oprogramowania Toshiba, więc jak będzie którykolwiek program zaznaczony to go odznacz i wtedy oczyść resztę

 1. Pobierz ten plik i zapisz w katalogu z FRST, tzn. C:\Users\user\Desktop\FRST
  fixlist.txt (12,2 KB)
  “Plik naprawczy został utworzony tylko dla Ciebie, nie należy go stosować na innym komputerze”
 2. Uruchom FRST i kliknij Napraw, program wyłączy niepotrzebne procesy, zrobi Punkt Przywracania i zacznie pracę.
 3. Po restarcie wklej plik wynikowy.
 4. Pobierz ADWCleaner
 5. Uruchom z Uprawnieniami Administratora, uruchom skanowanie.
 6. Jeśli znajdzie linie z Preinstalled to odznacz, resztę oczyść
 7. Wklej plik wynikowy.

Fixlog.txt (32,8 KB)

Jeszcze wynik skanu ADWCleaner

AdwCleaner[C00].txt (2,8 KB) AdwCleaner[S00].txt (3,0 KB)

Dziękuję

 1. Pobierz MalwareBytes MBAM
 2. Zamknij wszystkie aktywne programy i przeglądarki.
 3. Zainstaluj MBAM, zaznacz na końcu, aby uruchomił się po zakończeniu instalacji.
 4. Po uruchomieniu rozpocznij skanowanie, po przeskanowaniu oczyść to co znajdzie, wklej plik wynikowy.

raport.txt (1,8 KB)

Dziękuję

Jeśli System odzyskał sprawność, zastosuj DelFix Zaznacz Remove disinfection tools i kliknij Run.
Zaznacz post, który rozwiązał Twój problem. Wystarczy jeden :wink:
obraz

W razie kolejnych kłopotów z komputerem, pisz :+1:

Dziękuję bardzo za pomoc, jak narazie Windows Defender nie wykrywa trojana