TRojan


(Dawidfajkowski) #1

wiem że mam trojana na kompie a mam microsoft antispyware,spy-bot,nortona,i żaden z nich nie umi go znaleść a jest dokuczliwy poniewarz procek jedzie na 100% i wyłańcza mi neta co mam zrobić?


(Qbek50) #2

Faja sciągnij Hijacka :

http://www.majorgeeks.com/download3155.html

i wklej tutaj loga :stuck_out_tongue:


(Dawidfajkowski) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:02:17, on 2005-05-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\DTS4\svcagnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\802.11 Wireless LAN\802.11b Wireless CardBus & PCI Adapter HW.11 V1.10\WlanCU.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\DOCUME~1\Dawid\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://new-search.net/search.php?v=6&aff=780024

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://new-search.net/index.php?v=6&aff=780024

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://new-search.net/search.php?v=6&aff=780024

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://new-search.net/index.php?v=6&aff=780024

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [eq mags] C:\DOCUME~1\Dawid\DANEAP~1\STORED~1\holdplanfile.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Wireless Configuration Utility.lnk = C:\Program Files\802.11 Wireless LAN\802.11b Wireless CardBus & PCI Adapter HW.11 V1.10\WlanCU.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_38.dll' missing

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{24D856E7-5106-4C88-9DE4-A273BE13DA27}: NameServer = 192.168.0.1 192.168.0.1

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Windows Desktop Security (dtsagntsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\DTS4\svcagnt.exe" /svc (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


(Damian) #4

To kasujesz w Hijacku:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://new-search.net/search.php?v=6&aff=780024

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://new-search.net/index.php?v=6&aff=780024

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://new-search.net/search.php?v=6&aff=780024

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://new-search.net/index.php?v=6&aff=780024

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://minisearch.startnow.com/

O4 - HKCU..\Run: [eq mags] C:\DOCUME~1\Dawid\DANEAP~1\STORED~1\holdplanfile.exe

zaznaczone na czerwono kasujesz ręcznie z dysku

To kasujesz programem LSPfix

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_38.dll' missing


(Johny) #5

Przed usuwaniem wyłącz przywracanie systemu,trojan mógł zrobić sobie kopię i wtedy będzie się odtwarzał,zobacz,czy w "moich dokumentach" nie ma więcej plików z dziwnymi nazwami

przy usuwaniu proces trojana nie może działać w czasie usuwania


(Kuz5) #6

Usuń toco napisał Damian dodatkowo skasuj resztki po FlashGet (bo zapewne nie masz już go na kompie):

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

Co do wpisu 010 usuwasz programem LSPFix

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a ja ci napisze jak i jaki plik usunąć. Kosmetyka: Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL