TrojansC.sbi


(Joahun) #1

Komp go znalazł, ale nie może usunąć.Czy to coś poważnego?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:20:25, on 2007-08-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\programy\winrar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\xxx\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.953\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX4000 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBEE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SEB.tmp" /EF "HKLM"

O4 - HKLM\..\Run: [dmbre.exe] C:\WINDOWS\System32\dmbre.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmfkx.exe] C:\WINDOWS\System32\dmfkx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmqlz.exe] C:\WINDOWS\System32\dmqlz.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dmswd.exe] C:\WINDOWS\System32\dmswd.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2929] command /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q8.exe_tobedeleted"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4254] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q8.exe_tobedeleted"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingA2004] command /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q1.exe_tobedeleted"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotDeletingC4967] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q1.exe_tobedeleted"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB6462] command /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q8.exe_tobedeleted"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD9146] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q8.exe_tobedeleted"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingB4964] command /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q1.exe_tobedeleted"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [SpybotDeletingD6618] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\dlh9jkd1q1.exe_tobedeleted"

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {4F5E4276-C120-11D6-A1FD-00508B9D48EA} (dldisplay Class) - http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1F5A6232-76B1-448E-BEBF-AF658386D277}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{385879AF-9FF4-4B0A-B839-44BA7D53F936}: NameServer = 85.255.113.140 85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F07BA66A-4979-4D16-A69D-4BB36DC1B507}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.140 85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1F5A6232-76B1-448E-BEBF-AF658386D277}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.140 85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{1F5A6232-76B1-448E-BEBF-AF658386D277}: NameServer = 85.255.113.140,85.255.112.135

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.140 85.255.112.135

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

(qrczak13) #2

Pobierz Windows Worms Doors Cleaner, ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Zastosuj SimtFraudFix, opcja 2 w trybie awaryjnym.

Użyj FixWareOut

Po wykonaniu w/w daj log z ComboFix (opis zrobienia loga na samym dole strony).


(Joahun) #3

Wszystko zrobione! http://wklej.org/id/6226338ca6

Co dalej?


(qrczak13) #4

Log jest ok. A daj jeszcze z SilentRunners (czekasz na komunikat All Done i wklejasz).


(JNJN) #5

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja zmień i popraw.JNJN