Trojany na kompie


(old@school) #1

Logi z kompa kolegi wiele programów mu sie nie uruchamia :

Dzieki za pomoc.


(Bbieniol) #2

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe DirectX Service, Windows Genuine Advantage Registration Service

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz:

DirectQewg i ok

wgareg i ok

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Znasz ten plik?

Jeżeli tak, to zostaw, jeżeli nie to usuń :slight_smile:

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Po zabiegach nowe lofi :slight_smile: