Trojany, Spyware, restarty i zamulenie kompa


(Pawelbrozek) #1

Pojawiają mi się jakieś komunikaty "potential spyware operation", muli mi komputer, zmieniła mi się tapeta na taką z logo wirusa i napisem "your privacy is i danger" i nie mogę sobie z tym poradzić ani antywirusem (NOD32) bo niby znajduje, niektóre usuwa ale problem pozostaje. Oprócz noda skanowałem też "Spyware Doctorem" i też znajduje, usuwa a za chwilę znowu jest jakieś 10 - 20 spywarów. Widziałem, że mogą być pomocne logi z ComboFixa i HijackThis, więc załączam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:34:22, on 2007-07-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

d:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

d:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

d:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\neostradatp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://gomyron.com/NjU2NA==/2/3560/homepage/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {8E6CFDFE-79A8-421C-B854-04081690CE6B} - C:\WINDOWS\ddesupport.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sDTray] "d:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - d:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{12AF1572-D32E-4244-9482-2C626D406AFE}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O21 - SSODL: msole - {82F122F0-C017-4785-B101-AAF42B77BCA2} - C:\WINDOWS\msole.dll

O21 - SSODL: msdde - {AF32457D-6ED5-44D0-A95F-4F0ED488BAEA} - C:\WINDOWS\msdde.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - d:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - d:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - d:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

i Combofix:

ComboFix 07-06-18.2 - G:\Obrazy pyt\ComboFix.exe

"Lopez" - 2007-07-01 10:07:04 - Dodatek Service Pack 2

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C:\Program Files\install.log

C:\WINDOWS\system32\KB33669342.exe

C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll

C:\WINDOWS\system32\Yul39.sys

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-------\RpcApi

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-01 10:05 49,152 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-30 10:40 13,573 --a------ C:\WINDOWS\system32\KB_963491.exe

2007-06-30 10:39 7,435 --a------ C:\sysopbd.exe

2007-06-30 09:45

2007-06-28 23:48 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll

2007-06-28 23:48

2007-06-28 23:08 83,456 --a------ C:\WINDOWS\msdde.dll

2007-06-28 23:08 76,800 --a------ C:\WINDOWS\msole.dll

2007-06-28 23:08 30,720 --a------ C:\WINDOWS\main_uninstaller.exe

2007-06-28 23:08 266,240 --a------ C:\WINDOWS\ddesupport.dll

2007-06-28 21:54

2007-06-25 22:13

2007-06-25 15:24

2007-06-25 15:21 909,824 --------- C:\WINDOWS\system32\qd3d.dll

2007-06-25 15:21 70,656 --------- C:\WINDOWS\system32\3dviewer.dll

2007-06-25 15:21 553,984 --------- C:\WINDOWS\system32\rave.dll

2007-06-25 15:21 39,095 --------- C:\WINDOWS\iccsigs.dat

2007-06-25 15:21 112,688 --------- C:\WINDOWS\system32\shw32.dll

2007-06-25 15:20 245,760 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccomp91.dll

2007-06-25 15:20 225,280 --------- C:\WINDOWS\system32\Scint91.dll

2007-06-25 15:20 168,448 --------- C:\WINDOWS\system32\Awrtl30.dll

2007-06-25 15:20 110,592 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccres91.dll

2007-06-25 15:20 100,864 --------- C:\WINDOWS\system32\awpe.dll

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:18

2007-06-22 21:44

2007-06-22 21:43 43,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-06-22 21:43

2007-06-22 21:34

2007-06-22 21:26 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:19

2007-06-22 21:17

2007-06-22 21:12 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\SSUBTMR6.DLL

2007-06-22 21:12 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\aamd532.dll

2007-06-22 16:36

2007-06-21 20:28

2007-06-17 21:28

2007-06-16 22:21

2007-06-16 22:20 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\FTRTSVC.exe

2007-06-16 22:20 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\IfHelper.dll

2007-06-16 09:11 502,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys

2007-06-16 09:11 270,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\imon.dll

2007-06-15 16:58

2007-06-14 19:40

2007-06-11 21:15 22,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-06-11 20:22 99,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-06-11 20:22 63,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-06-11 20:22

2007-06-11 19:49

2007-06-11 17:28

2007-06-11 17:21

2007-06-08 19:32 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-06-08 19:03

2007-06-08 17:21 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\WooDial2000.dll

2007-06-08 17:10 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\W32n50.dll

2007-06-08 17:10 64,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4ldr.sys

2007-06-08 17:10 50,007 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adildr.sys

2007-06-08 17:10 46,892 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX16.DLL

2007-06-08 17:10 4,981 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX2K.DLL

2007-06-08 17:10 24,576 --a------ C:\WINDOWS\enddisk32.exe

2007-06-08 17:10 22,395 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fpga.bin

2007-06-08 17:10 16,128 --------- C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS

2007-06-08 17:10 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\adadix32.dll

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,036 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D2.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D1.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D0.BIN

2007-06-08 17:10 135,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\unaddrv.exe

2007-06-08 17:10 127,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\IPDETECT.EXE

2007-06-08 17:10 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\coclassfast.dll

2007-06-08 17:10 126,489 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adiusbaw.sys

2007-06-08 17:10 116,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4usbaw.sys

2007-06-08 17:10

2007-06-08 17:09

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-06-22 20:28:44 79,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-06-22 20:28:44 458,022 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-05-03 08:31:30 1,237 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-04-16 20:47:36 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2007-04-16 20:45:54 1,710,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-04-16 20:45:48 549,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-04-16 20:45:42 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-04-16 20:45:36 203,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-04-16 20:45:28 92,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-04-16 20:45:20 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-04-06 15:48:38 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=d:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2005-09-24 06:12]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]

{8E6CFDFE-79A8-421C-B854-04081690CE6B}=C:\WINDOWS\ddesupport.dll [2007-06-28 11:03]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-07-27 17:01 C:\WINDOWS\soundman.exe]

"ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-02-22 21:05]

"Resume copy"="copyfstq.exe" [2002-03-24 12:54 C:\WINDOWS\COPYFSTQ.EXE]

"REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.exe" [2002-02-04 22:32]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-09-14 21:09]

"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-06-16 09:10]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 14:49]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 16:55]

"SDTray"="d:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-06-29 00:01]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-09-27 17:19]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-10-28 16:25]

"Gadu-Gadu"="D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 16:36]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"NoVisualStyleChoice"=0 (0x0)

"NoColorChoice"=0 (0x0)

"NoSizeChoice"=0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoRemoteRecursiveEvents"=1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\run]

"user32.dll"=C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesmn.exe

"rare"=C:\Program Files\Video ActiveX Access\imsmain.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoChangeKeyboardNavigationIndicators"=0 (0x0)

"NoSaveSettings"=0 (0x0)

"NoLowDiskSpaceChecks"=1 (0x1)

"NoSharedDocuments"=1 (0x1)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\internet explorer\desktop\components\0]

Source= file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

FriendlyName= Privacy Protection

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

"{82F122F0-C017-4785-B101-AAF42B77BCA2}"="C:\WINDOWS\msole.dll" [2007-06-28 11:03]

"{AF32457D-6ED5-44D0-A95F-4F0ED488BAEA}"="C:\WINDOWS\msdde.dll" [2007-06-28 11:03]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdauxservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdcoreservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DaemonTools_WhenUSave_Installer]

C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-01 10:11:40

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Files hidden from API:

C:\WINDOWS\BĄbelki.bmp

C:\WINDOWS\Indiaäski pled.bmp

C:\WINDOWS\system32\Pokaľ kanay.scf

Completion time: 2007-07-01 10:14:32 - machine was rebooted

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-07-01 10:13

--- E O F ---

Proszę bardzo o pomoc! !!


(adam9870) #2

Typowa infekcja SmitFraud:

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu wklej nowy log z ComboFix oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Slake1) #3

Użyj SmitFraudFix z opcji 2.

Pobierz The Avenger ->uruchom go w trybie awaryjnym i zaznacz opcję Input script manually ->kliknij w "lupkę" po prawej stronie okna programu, a w okienku które Ci się otworzy wklej poniższy tekst:

Kliknij na Done , a następnie zielone światełko.Na komunikat który się wyświetli odpowiedz OK.


(lazikar) #4

slake popisujesz sie w tym dziale swoją niewiedza niestety. Po pierwsze nie podajesz całego syfu który nalezy skasować po drugie po co używać innych narzędzi i usuwać ręcznie skoro wszystko usunie automat SmitFraudFix.

Myślę że od tej chwili należy ci się słowne ostrzeżenie. Jeśli nie zaprzestaniesz sowiego zachowania w tym dziale zabronię Ci tu pisać.


(Pawelbrozek) #5

Zrobiłem co kazał adam9870

oto rapport.txt

SmitFraudFix v2.197

Scan done at 11:07:04,50, 2007-07-01

Run from E:\Instalki\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is FAT32

Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!


(adam9870) #6

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.BAT

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG

Przejdź do trybu awaryjnego i uruchom utworzone pliki.

Po wykonaniu wklej nowy log z ComboFix.


(Pawelbrozek) #7

Nowy Combo:

ComboFix 07-06-18.2 - G:\Obrazy pyt\ComboFix.exe

"Lopez" - 2007-07-01 12:21:31 - Dodatek Service Pack 2

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-01 11:07 2,484 --a------ C:\WINDOWS\system32\tmp.reg

2007-07-01 11:02 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe

2007-07-01 11:00 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe

2007-07-01 11:00 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe

2007-07-01 10:05 49,152 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-28 23:48 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll

2007-06-28 23:48

2007-06-28 21:54

2007-06-25 22:13

2007-06-25 15:24

2007-06-25 15:21 909,824 --------- C:\WINDOWS\system32\qd3d.dll

2007-06-25 15:21 70,656 --------- C:\WINDOWS\system32\3dviewer.dll

2007-06-25 15:21 553,984 --------- C:\WINDOWS\system32\rave.dll

2007-06-25 15:21 39,095 --------- C:\WINDOWS\iccsigs.dat

2007-06-25 15:21 112,688 --------- C:\WINDOWS\system32\shw32.dll

2007-06-25 15:20 245,760 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccomp91.dll

2007-06-25 15:20 225,280 --------- C:\WINDOWS\system32\Scint91.dll

2007-06-25 15:20 168,448 --------- C:\WINDOWS\system32\Awrtl30.dll

2007-06-25 15:20 110,592 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccres91.dll

2007-06-25 15:20 100,864 --------- C:\WINDOWS\system32\awpe.dll

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:18

2007-06-22 21:44

2007-06-22 21:43 43,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-06-22 21:43

2007-06-22 21:34

2007-06-22 21:26 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:19

2007-06-22 21:17

2007-06-22 21:12 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\SSUBTMR6.DLL

2007-06-22 21:12 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\aamd532.dll

2007-06-22 16:36

2007-06-21 20:28

2007-06-17 21:28

2007-06-16 22:21

2007-06-16 22:20 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\FTRTSVC.exe

2007-06-16 22:20 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\IfHelper.dll

2007-06-16 09:11 502,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys

2007-06-16 09:11 270,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\imon.dll

2007-06-15 16:58

2007-06-14 19:40

2007-06-11 21:15 22,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-06-11 20:22 99,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-06-11 20:22 63,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-06-11 20:22

2007-06-11 19:49

2007-06-11 17:28

2007-06-11 17:21

2007-06-08 19:32 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-06-08 19:03

2007-06-08 17:21 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\WooDial2000.dll

2007-06-08 17:10 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\W32n50.dll

2007-06-08 17:10 64,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4ldr.sys

2007-06-08 17:10 50,007 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adildr.sys

2007-06-08 17:10 46,892 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX16.DLL

2007-06-08 17:10 4,981 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX2K.DLL

2007-06-08 17:10 24,576 --a------ C:\WINDOWS\enddisk32.exe

2007-06-08 17:10 22,395 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fpga.bin

2007-06-08 17:10 16,128 --------- C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS

2007-06-08 17:10 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\adadix32.dll

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,036 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D2.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D1.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D0.BIN

2007-06-08 17:10 135,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\unaddrv.exe

2007-06-08 17:10 127,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\IPDETECT.EXE

2007-06-08 17:10 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\coclassfast.dll

2007-06-08 17:10 126,489 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adiusbaw.sys

2007-06-08 17:10 116,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4usbaw.sys

2007-06-08 17:10

2007-06-08 17:09

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-06-22 20:28:44 79,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-06-22 20:28:44 458,022 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-05-03 08:31:30 1,237 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-04-16 20:47:36 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2007-04-16 20:45:54 1,710,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-04-16 20:45:48 549,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-04-16 20:45:42 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-04-16 20:45:36 203,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-04-16 20:45:28 92,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-04-16 20:45:20 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-04-06 15:48:38 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=d:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2005-09-24 06:12]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]

{8E6CFDFE-79A8-421C-B854-04081690CE6B}=C:\WINDOWS\ddesupport.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-07-27 17:01 C:\WINDOWS\soundman.exe]

"ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-02-22 21:05]

"Resume copy"="copyfstq.exe" [2002-03-24 12:54 C:\WINDOWS\COPYFSTQ.EXE]

"REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.exe" [2002-02-04 22:32]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-09-14 21:09]

"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-06-16 09:10]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 14:49]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 16:55]

"SDTray"="d:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-06-29 00:01]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-09-27 17:19]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-10-28 16:25]

"Gadu-Gadu"="D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 16:36]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoRemoteRecursiveEvents"=1 (0x1)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoChangeKeyboardNavigationIndicators"=0 (0x0)

"NoLowDiskSpaceChecks"=1 (0x1)

"NoSharedDocuments"=1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdauxservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdcoreservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DaemonTools_WhenUSave_Installer]

C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-01 12:22:59

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Files hidden from API:

C:\WINDOWS\BĄbelki.bmp

C:\WINDOWS\Indiaäski pled.bmp

C:\WINDOWS\system32\Pokaľ kanay.scf

Completion time: 2007-07-01 12:24:17

C:\ComboFix3.txt ... 2007-07-01 10:14

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-07-01 12:23

C:\ComboFix2.txt ... 2007-07-01 11:45

--- E O F ---

co dalej?


(Slake1) #8

Czy wykonałeś dokładnie podaną solucje? Wykonałeś akcję z Notatnikiem?


(Pawelbrozek) #9

Tak mi się wydaje, stworzyłem oba pliki, później odpaliłem w trybie awaryjnym bez obsługi sieci, najpierw FIX.REG (otworzyło się okno notatnika z tym wklejonym tekstem) a następnie FIX.BAT i mignęło okno dosa.

Pojawia mi się przy starcie komunikat:

"Strona sieci Web jest niedostępna w trybie offline

Żądana strona sieci Web nie jest dostępna w trybie offline.

Co dalej?


(adam9870) #10

Wykonaj i wklej nowy log z ComboFix. Najwyżej podamy instrukcję ręcznej edycji rejestru.

Uruchom przeglądarkę internetową, wybierz Plik i odznacz opcję w stylu Pracuj w trybie offline.


(Pawelbrozek) #11

Ta opcja była odznaczona.

A oto log z ComboFix:

ComboFix 07-06-18.2 - G:\Obrazy pyt\ComboFix.exe

"Lopez" - 2007-07-01 16:37:12 - Dodatek Service Pack 2

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-01 11:07 2,484 --a------ C:\WINDOWS\system32\tmp.reg

2007-07-01 11:02 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe

2007-07-01 11:00 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe

2007-07-01 11:00 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe

2007-07-01 10:05 49,152 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-28 23:48 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll

2007-06-28 23:48

2007-06-28 21:54

2007-06-25 22:13

2007-06-25 15:24

2007-06-25 15:21 909,824 --------- C:\WINDOWS\system32\qd3d.dll

2007-06-25 15:21 70,656 --------- C:\WINDOWS\system32\3dviewer.dll

2007-06-25 15:21 553,984 --------- C:\WINDOWS\system32\rave.dll

2007-06-25 15:21 39,095 --------- C:\WINDOWS\iccsigs.dat

2007-06-25 15:21 112,688 --------- C:\WINDOWS\system32\shw32.dll

2007-06-25 15:20 245,760 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccomp91.dll

2007-06-25 15:20 225,280 --------- C:\WINDOWS\system32\Scint91.dll

2007-06-25 15:20 168,448 --------- C:\WINDOWS\system32\Awrtl30.dll

2007-06-25 15:20 110,592 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccres91.dll

2007-06-25 15:20 100,864 --------- C:\WINDOWS\system32\awpe.dll

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:18

2007-06-22 21:44

2007-06-22 21:43 43,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-06-22 21:43

2007-06-22 21:34

2007-06-22 21:26 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:19

2007-06-22 21:17

2007-06-22 21:12 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\SSUBTMR6.DLL

2007-06-22 21:12 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\aamd532.dll

2007-06-22 16:36

2007-06-21 20:28

2007-06-17 21:28

2007-06-16 22:21

2007-06-16 22:20 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\FTRTSVC.exe

2007-06-16 22:20 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\IfHelper.dll

2007-06-16 09:11 502,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys

2007-06-16 09:11 270,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\imon.dll

2007-06-15 16:58

2007-06-14 19:40

2007-06-11 21:15 22,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-06-11 20:22 99,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-06-11 20:22 63,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-06-11 20:22

2007-06-11 19:49

2007-06-11 17:28

2007-06-11 17:21

2007-06-08 19:32 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-06-08 19:03

2007-06-08 17:21 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\WooDial2000.dll

2007-06-08 17:10 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\W32n50.dll

2007-06-08 17:10 64,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4ldr.sys

2007-06-08 17:10 50,007 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adildr.sys

2007-06-08 17:10 46,892 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX16.DLL

2007-06-08 17:10 4,981 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX2K.DLL

2007-06-08 17:10 24,576 --a------ C:\WINDOWS\enddisk32.exe

2007-06-08 17:10 22,395 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fpga.bin

2007-06-08 17:10 16,128 --------- C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS

2007-06-08 17:10 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\adadix32.dll

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,036 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D2.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D1.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D0.BIN

2007-06-08 17:10 135,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\unaddrv.exe

2007-06-08 17:10 127,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\IPDETECT.EXE

2007-06-08 17:10 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\coclassfast.dll

2007-06-08 17:10 126,489 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adiusbaw.sys

2007-06-08 17:10 116,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4usbaw.sys

2007-06-08 17:10

2007-06-08 17:09

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-06-22 20:28:44 79,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-06-22 20:28:44 458,022 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-05-03 08:31:30 1,237 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-04-16 20:47:36 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2007-04-16 20:45:54 1,710,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-04-16 20:45:48 549,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-04-16 20:45:42 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-04-16 20:45:36 203,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-04-16 20:45:28 92,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-04-16 20:45:20 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-04-06 15:48:38 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=d:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2005-09-24 06:12]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]

{8E6CFDFE-79A8-421C-B854-04081690CE6B}=C:\WINDOWS\ddesupport.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-07-27 17:01 C:\WINDOWS\soundman.exe]

"ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-02-22 21:05]

"Resume copy"="copyfstq.exe" [2002-03-24 12:54 C:\WINDOWS\COPYFSTQ.EXE]

"REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.exe" [2002-02-04 22:32]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-09-14 21:09]

"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-06-16 09:10]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 14:49]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 16:55]

"SDTray"="d:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-06-29 00:01]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-09-27 17:19]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-10-28 16:25]

"Gadu-Gadu"="D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 16:36]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoRemoteRecursiveEvents"=1 (0x1)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoChangeKeyboardNavigationIndicators"=0 (0x0)

"NoLowDiskSpaceChecks"=1 (0x1)

"NoSharedDocuments"=1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdauxservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdcoreservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DaemonTools_WhenUSave_Installer]

C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-01 16:38:49

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Files hidden from API:

C:\WINDOWS\BĄbelki.bmp

C:\WINDOWS\Indiaäski pled.bmp

C:\WINDOWS\system32\Pokaľ kanay.scf

Completion time: 2007-07-01 16:40:10

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-07-01 16:39

C:\ComboFix3.txt ... 2007-07-01 11:45

C:\ComboFix2.txt ... 2007-07-01 12:24

--- E O F ---


(adam9870) #12

Sprawdź czy masz na dysku pliki:

a jeśli tak to usuń je ręcznie w trybie awaryjnym.

Uruchom Edytor rejestru (start -> uruchom -> regedit), a następnie odnajdź i skasuj klucze zaznaczone na czerwono:

Po wykonaniu wklej nowy log z ComboFix.


(Pawelbrozek) #13

Plików na dysku nie było, z rejestru pousuwałem co trzeba, co dalej?

ComboFix 07-06-18.2 - G:\Obrazy pyt\ComboFix.exe

"Lopez" - 2007-07-01 21:41:39 - Dodatek Service Pack 2

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-06-01 to 2007-07-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

2007-07-01 11:07 2,484 --a------ C:\WINDOWS\system32\tmp.reg

2007-07-01 11:02 51,200 --a------ C:\WINDOWS\system32\dumphive.exe

2007-07-01 11:00 53,248 --a------ C:\WINDOWS\system32\Process.exe

2007-07-01 11:00 288,417 --a------ C:\WINDOWS\system32\SrchSTS.exe

2007-07-01 10:05 49,152 --a------ C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-28 23:48 626,688 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr80.dll

2007-06-28 23:48

2007-06-28 21:54

2007-06-25 22:13

2007-06-25 15:24

2007-06-25 15:21 909,824 --------- C:\WINDOWS\system32\qd3d.dll

2007-06-25 15:21 70,656 --------- C:\WINDOWS\system32\3dviewer.dll

2007-06-25 15:21 553,984 --------- C:\WINDOWS\system32\rave.dll

2007-06-25 15:21 39,095 --------- C:\WINDOWS\iccsigs.dat

2007-06-25 15:21 112,688 --------- C:\WINDOWS\system32\shw32.dll

2007-06-25 15:20 245,760 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccomp91.dll

2007-06-25 15:20 225,280 --------- C:\WINDOWS\system32\Scint91.dll

2007-06-25 15:20 168,448 --------- C:\WINDOWS\system32\Awrtl30.dll

2007-06-25 15:20 110,592 --------- C:\WINDOWS\system32\Sccres91.dll

2007-06-25 15:20 100,864 --------- C:\WINDOWS\system32\awpe.dll

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:20

2007-06-25 15:18

2007-06-22 21:44

2007-06-22 21:43 43,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-06-22 21:43

2007-06-22 21:34

2007-06-22 21:26 221,184 --a------ C:\WINDOWS\system32\wmpns.dll

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:20

2007-06-22 21:19

2007-06-22 21:17

2007-06-22 21:12 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\SSUBTMR6.DLL

2007-06-22 21:12 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\aamd532.dll

2007-06-22 16:36

2007-06-21 20:28

2007-06-17 21:28

2007-06-16 22:21

2007-06-16 22:20 40,960 --a------ C:\WINDOWS\system32\FTRTSVC.exe

2007-06-16 22:20 36,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\IfHelper.dll

2007-06-16 09:11 502,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\amon.sys

2007-06-16 09:11 270,336 --a------ C:\WINDOWS\system32\imon.dll

2007-06-15 16:58

2007-06-14 19:40

2007-06-11 21:15 22,584 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-06-11 20:22 99,904 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-06-11 20:22 63,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-06-11 20:22

2007-06-11 19:49

2007-06-11 17:28

2007-06-11 17:21

2007-06-08 19:32 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-06-08 19:03

2007-06-08 17:21 32,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\WooDial2000.dll

2007-06-08 17:10 94,208 --a------ C:\WINDOWS\system32\W32n50.dll

2007-06-08 17:10 64,000 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4ldr.sys

2007-06-08 17:10 50,007 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adildr.sys

2007-06-08 17:10 46,892 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX16.DLL

2007-06-08 17:10 4,981 --a------ C:\WINDOWS\system32\ADADIX2K.DLL

2007-06-08 17:10 24,576 --a------ C:\WINDOWS\enddisk32.exe

2007-06-08 17:10 22,395 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\fpga.bin

2007-06-08 17:10 16,128 --------- C:\WINDOWS\system32\PCANDIS5.SYS

2007-06-08 17:10 155,648 --a------ C:\WINDOWS\system32\adadix32.dll

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,220 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,132 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9P0.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I2.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I1.BIN

2007-06-08 17:10 152,126 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E9I0.BIN

2007-06-08 17:10 152,036 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D2.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D1.BIN

2007-06-08 17:10 152,034 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\L1E4D0.BIN

2007-06-08 17:10 135,168 --a------ C:\WINDOWS\system32\unaddrv.exe

2007-06-08 17:10 127,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\IPDETECT.EXE

2007-06-08 17:10 126,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\coclassfast.dll

2007-06-08 17:10 126,489 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\adiusbaw.sys

2007-06-08 17:10 116,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\e4usbaw.sys

2007-06-08 17:10

2007-06-08 17:09

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-06-22 20:28:44 79,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-06-22 20:28:44 458,022 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-05-03 08:31:30 1,237 ----a-w C:\WINDOWS\unins000.dat

2007-04-16 20:47:36 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2007-04-16 20:45:54 1,710,936 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-04-16 20:45:48 549,720 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-04-16 20:45:42 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-04-16 20:45:36 203,096 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-04-16 20:45:28 92,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-04-16 20:45:20 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-04-06 15:48:38 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=d:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2005-09-24 06:12]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=D:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2004-07-27 17:01 C:\WINDOWS\soundman.exe]

"ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-02-22 21:05]

"Resume copy"="copyfstq.exe" [2002-03-24 12:54 C:\WINDOWS\COPYFSTQ.EXE]

"REGSHAVE"="C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.exe" [2002-02-04 22:32]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-09-14 21:09]

"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-06-16 09:10]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 14:49]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 16:55]

"SDTray"="d:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe" [2007-06-29 00:01]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2005-09-27 17:19]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" [2005-10-28 16:25]

"Gadu-Gadu"="D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 16:36]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoRemoteRecursiveEvents"=1 (0x1)

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoChangeKeyboardNavigationIndicators"=0 (0x0)

"NoLowDiskSpaceChecks"=1 (0x1)

"NoSharedDocuments"=1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdauxservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sdcoreservice]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

"C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

"C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.721 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-07-01 21:42:50

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Files hidden from API:

C:\WINDOWS\BĄbelki.bmp

C:\WINDOWS\Indiaäski pled.bmp

C:\WINDOWS\system32\Pokaľ kanay.scf

Completion time: 2007-07-01 21:44:21

C:\ComboFix2.txt ... 2007-07-01 16:40

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-07-01 21:43

C:\ComboFix3.txt ... 2007-07-01 12:24

--- E O F ---


(Slake1) #14

Ogólnie jest w porządku.


(Pawelbrozek) #15

Wieeelkie dzięki za pomoc. Jak coś jeszcze można ulepszyć, to napiszcie. I jak się zabezpieczyć, żeby się to nie powtórzyło?