Trojen.Proxy.Agent.Hs w KillBox?


(Marcino) #1

O co chodzi?


(boczi) #2

Bo tam zapewne osadziła się kopia tego pliku, gdy go usuwałeś.

Opróżnij tamten folder.