Troszkę mały problem


(tomal_) #1

*** ETD Security Scanner v3.0 Professional ***

*** Report generated at 2005-01-20 17:58:13 ***

Suspicious items found: 4

[- Item 1 -]

Registry key: HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\userassist{75048700-ef1f-11d0-9888-006097deacf9}\count

CRC verified: N/A

Description: NGD Dialer (Adware) / NGD Dialer is a dialer that has the ability to hijack your modem and dial toll numbers that access paid...

[- Item 2 -]

File name: c:\userfriendlyproducts\start.exe

CRC verified: No

Description: Ice Remote Spy (System Monitor) / ICE Remote Spy Software monitors all of your computer activity including keystrokes...

Product Name: Not defined

Product Version: Not defined

File Version: Not defined

File Description: Not defined

Private Build: Not defined

Special Build: Not defined

Company Name: Not defined

Internal Name: Not defined

Original FileName: Not defined

Legal Copyright: Not defined

Legal Trademarks: Not defined

Comments: Not defined

[- Item 3 -]

File name: c:\userfriendlyproducts\start.exe

CRC verified: No

Description: Ice Remote Spy (System Monitor) / ICE Remote Spy Software monitors all of your computer activity including keystrokes...

Product Name: Not defined

Product Version: Not defined

File Version: Not defined

File Description: Not defined

Private Build: Not defined

Special Build: Not defined

Company Name: Not defined

Internal Name: Not defined

Original FileName: Not defined

Legal Copyright: Not defined

Legal Trademarks: Not defined

Comments: Not defined

[- Item 4 -]

File name: c:\userfriendlyproducts\kw\start.exe

CRC verified: No

Description: KidWatch (System Monitor) / KidWatcher monitors all of your computer activity including emails...

Product Name: Not defined

Product Version: Not defined

File Version: Not defined

File Description: Not defined

Private Build: Not defined

Special Build: Not defined

Company Name: Not defined

Internal Name: Not defined

Original FileName: Not defined

Legal Copyright: Not defined

Legal Trademarks: Not defined

Comments: Not defined

dorzycam loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:04:53, on 2005-01-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\ETD Security Scanner\ETD Security Scanner.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Tomal\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.391\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKCU..\Run: [ETD Security Scanner] "C:\Program Files\ETD Security Scanner\ETD Security Scanner.exe" /s

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\system32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A0B9FB94-A600-4E0A-846A-A0F9C632F7AF}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Ten dialer to go usuwam ręcznie i cały czas jest, nawet w awaryjnym. A tych programów to nie ma chyba na dysku bo szukałem i tylko ten program to widzi. Ktoś może powie mi więcej ??


(Lolyt Xd) #2

A w antywirusie masz ustawiona wyskoka heurestyke??


(Kuz5) #3

O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)

Jak nie znasz usuń jak znasz zostaw a ta to log czysty


(tomal_) #4

no raczej w norotnie nie widziałem opcji ustawiania heurestyki, tylko jeszcze jest jeden problem w postaci centrum zabezpieczeń. Wogóle ono nie działa ustawiam sobie zabezpieczenia i nic przy następnym odpaleniu wszystko sie resetuje, brakuje opcji ochrona przed wirusami itd.


(adpawl) #5

GUID: {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7}

Plik: NISShExt.dll

To wpis Norton Internet Security 2004

BTW

można wywalić: R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =


(Damian) #6

Opcje>>>Norton Antivirus>>>Skanowanie ręczne>>>bloodhound>>>wybierasz najwyższy poziom ochrony.


(tomal_) #7

no ten wpis to norton internet security 2004 i tu jest dziwna sprawa bo ja mam 2005


(adpawl) #8

?? W NIS'ie 2005 spotkałem się z wpisem o innym GUID:

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

możesz sprawdzić we właściwościach, czy ścieżka się zgadza...

Ale jak wywalisz ten wpis, to raczej świat się nie zawali :smiley:


(tomal_) #9

wywaliłem ten wpis, skanowałem i nic ale jeszcze pokombinuje

a teraz mam jeszcze

zapora odłącza sie po starcie... no dosłownie lipa, wcześniej było OK ale po fomacie padaka na maxa

a tak to wygląda :

nie ma tych bajerów co były wcześniej i nic nie pomaga to zalecenie :frowning:

a powinno wyglądać tak :

a czy to jest możliwe ze ta zapora jest nieaktywna z powodu obecności nortona ??


(Farall) #10

Zapore masz nieaktywną bo usługa nie działa - pisze to przecież na tym pierwszym zrzucie co go wyżej wkleiłes. Wejdź w Panel sterowania ->narzędzia administracyjne ->usługi Odnajdź usługe Centrum Zabezpieczeń kliknij na własciwości i ustaw uruchamianie na "Automatyczny"


(tomal_) #11

no spoko zaczęło pracować za trzecim razem jak włączyłem, dzięki wszystkim za porady :slight_smile:


(Asterisk) #12

Zamykam