TrueCrypt - krótkie hasło a plik kluczowy - bezpieczeństwo


(juh) #1

Mam kilka wolumenów TrueCrypt któr szyfruję słabym hasłem (łatwym do zapamiętania dla mnie), lecz używam dodatkowo pliku klucza. Zastanawia mnie sam fakt, jeśli mam proste hasło na wolumenie, lecz jest on zabezpieczony dodatkowym plikiem kluczem, to nawet jeśli ktoś znałby moje hasło, ale nie posiadałby pliku klucza wówczas jest możliwe dostanie się do danych zawartych w wolumenie?


(Tabcin) #2

"Nic ci nie da próba połączenia obu opisanych metod (z hasłem i z plikiem klucza), aby korzystać z nich zależnie od bieżących potrzeb. Wówczas TrueCrypt zażąda nie tylko wpisania hasła, lecz także dostarczenia pliku z kluczem."

Źródło link

Twoje dane są raczej bezpieczne.