Tryb zasad - problem


(Psychol8) #1

Podczas uruchamiania się Win2k wyskakuje mi okno z teksem "Ten komputer jest w ręcznym trybie zasad, ale pliku zasad nie można odnaleźć. System Windows zaloguje Cię bez stosowania zasad. Wartość zwracana (2).

O co w tym chodzi i jak sie tego okna pozbyć.


(Asterisk) #2

Przeczytaj

http://www.google.com/search?q="plik%20zasad"

PS

Wpisz cały adres