Tutek do OllyDbg i Resource Hacker


(Xpecet11) #1

Wiecie, zabawa na TDH...

Czy jest jakiś polski tutek do Resource Hacker i OllyDbg?

PS: Jak piszę, to szukałem w Google :).