Tworzenie plików wsadowych z podaniem danych z klawiatury


(system) #1

Oto mój pomysł na program:

@echo off

title Program do uruchomienia CS lub RtCW

Echo Witaj!

Echo To prosty programik ktory uruchomi wybrana wersje CS/RtCW

Echo Ten program stworzyl Ult1me.

Echo Zaczynamy.

echo Czy ty tego chcesz? Jesli tak to wykonaj komende z dolu

pause

cls

echo Jesli chcesz to stworz nowy program z wlasnymi sciezkami :P

echo Wcisnij

echo 1. by uruchomic CSa przez siec (klient)

echo 2. by uruchomic CSa z botami

echo 3. by uruchomic CSa 2D

echo 4. by uruchomic CS-Server

echo 5. by uruchomic RtCW local game

echo 6. by uruchomic RtCW multiplayer game.

I tu się zaczyna problem :confused: chciałbym żeby jak wcisnę 1 z klawiatury uruchomiła mi się ta wersja, jak wcisnę 2 to inna.... Czy jest taka możliwość?


(goomish) #2

Polecenie IF ERRORLEVEL i programik choice.exe


(system) #3

Dzięki ale nie wiem czy dobrze użyję tych poleceń :slight_smile:


(system) #4
@echo off

title Program do uruchomienia CS lub RtCW

Echo Witaj!

Echo To prosty programik ktory uruchomi wybrana wersje CS/RtCW

Echo Ten program stworzyl Ult1me.

Echo Zaczynamy.

choice Czy ty tego chcesz? Jesli tak to podaj y. N wychodzi

if errorlevel 1 goto Start

if errorlevel 2 goto Bye

:start

cls

echo Wcisnij

echo 1. by uruchomic CSa przez siec (klient)

echo 2. by uruchomic CSa z botami

echo 3. by uruchomic CSa 2D

echo 4. by uruchomic CS-Server

echo 5. by uruchomic RtCW local game

echo 6. by uruchomic RtCW multiplayer game.

echo 7. by wyjsc

choice /c:1234567

if errorlevel 1 start D:\ValveCS1.6\hl.exe -nomaster -game cstrike

if errorlevel 2 start D:\Gry\CS1.6\hl.exe -nomaster -game cstrike

if errorlevel 3 start D:\Gry\cs2d_0104\CounterStrike2D.exe

if errorlevel 4 start D:\ValveCS1.6\hlds.exe -nomaster -game cstrike -insecure

if errorlevel 5 start "D:\Gry\Return to Castle Wolfenstein\WolfSP.exe"

if errorlevel 6 start "D:\Gry\Return to Castle Wolfenstein\WolfMP.exe"

if errorlevel 7 goto bye

:Bye

echo Żegnaj

exit

Zgodnie z użytymi wskazówkami powinno być ok, ale nie jest. Gdy wcisnę 2 uruchamiają mi się programy 1-6 i na końcu 7. Co jest nie tak?


(system) #5

Jest tu ktoś? a i tak samo się dzieje pomiędzy wyborem Y/N :confused:


(Gina Gina) #6

@ECHO OFF

CHOICE /C:123 /N Choose 1, 2 or 3

IF ERRORLEVEL 3 GOTO Label3

IF ERRORLEVEL 2 GOTO Label2

IF ERRORLEVEL 1 GOTO Label1

:Label1

ECHO You chose 1

GOTO End

:Label2

ECHO You chose 2

GOTO End

:Label3

ECHO You chose 3

GOTO End

:End

Liczy się kolejność wymienianych opcji, po zaczynasz od najwyższego numeru!!

Szczegóły

http://www.robvanderwoude.com/goto.html

Precyzyjnie: The safest way to use errorlevels for all DOS versions is the reverse order check.

http://www.robvanderwoude.com/errorlevel.html

KPW ;/

GOOOOOGLE :PPP

http://www.google.pl/search?hl=plq=bat … Googlelr=

Należy pamiętać że w tej czystej postaci chodzi to tylko pod DOS/Win9X.


(system) #7

dobra próbuję może pójdzie…

działa temat do zamknięcia!