Uciążliwe Reklamy


(3286429) #1

W przeglądarce wyświetlają się cały czas reklamy zasłaniające wsystko, skanowałem komputer antywirusem ale nic nie pomogło :confused: Proszę o sprawdzenie logów http://wklej.org/id/1759357/


(Acorus) #2

http://forum.dobreprogramy.pl/farbar-recovery-scan-tool-raport-obowiązkowy-t478727/


(3286429) #3

http://wklej.org/id/1759397/

http://wklej.org/id/1759399/

http://wklej.org/id/1759400/


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-611116000-3451931527-684678575-1001 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-611116000-3451931527-684678575-1001 - {4CCAB0F3-4BB7-4828-9157-9FDF267FD897} URL =
FF SelectedSearchEngine: do-search
FF Extension: Glass Bottle - C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\eeyaba5u.default-1432140717817\Extensions\{6cc7b257-bb54-4f3f-828e-06e90d802dc5}.xpi [2015-06-06]
FF Extension: Glass Bottle - C:\Users\Kamil\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ukqfue1k.default-1432142652155\Extensions\{6cc7b257-bb54-4f3f-828e-06e90d802dc5}.xpi [2015-06-06]
CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Kamil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-28]
S3 rtsuvc; \SystemRoot\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.