Uciążliwy komunikat w PC Tools Firewall Plus


(Kutas5577) #1

Przy każdym uruchomieniu komputera pojawia się komunikat, że znaleziono nową sieć. Wpisuję jej sieć i ustawiam profil 'Publiczna', jednak komunikat ciągle się pojawia. Pole 'Zgłaszaj wykrycie nowe sieci' jest odznaczone.