Ucinajace polączenie


(Ozzi91) #1

Proszę o sprawdzenie loga. Powodem jest wyłączanie sie neta (osiedlówka).

Daje loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:11:36, on 2007-03-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

e:\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Documents and Settings\Ozzi\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "E:\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2C6F81FB-75AB-465F-BF09-1327FDCE61E5}: NameServer = 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2C6F81FB-75AB-465F-BF09-1327FDCE61E5}: NameServer = 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2C6F81FB-75AB-465F-BF09-1327FDCE61E5}: NameServer = 194.204.159.1

O20 - AppInit_DLLs: E:\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - E:\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - e:\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Z góry dzięki :slight_smile:


(adam9870) #2

Log czysty.

Jeśli problem w dalszym ciągu będzie występował to powiadom o tym Admina sieci osiedlowej.