Udostępnianie folderu publicznego

Czy jak włącze udostępnianie folderu publicznego to kompy z internetu będą miały do niego dostęp?

Bezpośrednio nie. Folder będzie udostępniony dla użytkowników Twojej sieci lokalnej.

Nie, dostęp będą miały tylko te z sieci LAN o tej samej grupie roboczej.

OK dzięki tak podejrzewałem, ale wolałem się upewnić. :slight_smile: