Ujednolicenie folderów w XP


(Tomada0) #1

Czy jest możliwość ustawienia dla wszystkich folderów aby domyślnym wyglądem plików były ikony a nie kafelki? Jak to zrobić?


(Axinnes) #2

Mój komputer [z wybranym widokiem folderów] >> Narzędzia >> Opcje folderów >> Widok >> Zastosuj do wszystkich folderów