Ukash logi OTL


(Michaleke11) #1

Mam wirusa Ukash nie uruchamia się ale pewnie gdzieś w systemie jest

tutaj są logi

OTL:

http://wklej.to/AdY8g

Extras:

http://wklej.to/4YS3E


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.