UKE - oficjalny spis działających stacji bazowych w Polsce

"Pozwolenia radiowe dla stacji GSM900, GSM1800, UMTS

Wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji telefonii komórkowej 2G i 3G (GSM900, GSM1800, UMTS).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje w drodze decyzji pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia radiowego wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu (procedury i wzory wniosków o wydanie pozwolenia).

Na tej stronie Prezes UKE zamieszcza wykazy pozwoleń radiowych wydanych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego GSM i urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/UMTS w paśmie 2 GHz."

Oto link skąd można pobrać wykaz oraz cała powyższa wiadomość:

http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/inde … &page=text

A oto zwstawienie poszczególnych operatorów:

Operator / GSM900 / GSM1800 / UMTS

P4 / - / - / 253

Polkomtel /6776 / 1565 / 1621

PTC /4968 / 1057 / 1170

Centertel /2578 / 2464 / 867

PS. Dziwie się że Orange w ogóle działa:| A raczej nie dziwie się że dosłownie w co drugim połączeniu które chce wykonać odzywa się miły głos i mówi “Przepraszamy, połączenie nie może być zrealizowane”. Wyszło teraz gdzie France Telecom inwestuje kasę od naszych abonentów:]