Ukośna czcionka w Avidemux

Jak zmusić Avidemux, aby wyświetlał ukośną czcionkę w napisach? Kiedy wtapiam napisy w film, widać jedynie {i} i {/i} odpowiednio przed i po danej kwestii.