Ukrywanie nazwy użytkownika na ekranie logowania w XP


(Spam) #1

Mam Windows XP z ustawionym "uproszczonym logowaniem" (aby się zalogować, należy kliknąć na nazwę użytkownka). Wiem, że można, posługując się edytorem rejestru, ukryć niektórych użytkowników z ekranu logowania. Problem polega na tym, że nie pamiętam, jak.


(Bunio) #2

Start > Uruchom > control userpasswords2

Btw. 1300-ny post


(Spam) #3

Bunio , nie o to mi chodziło.

Pytałem, które wpisy w rejestrze odpowiadają za pokazywanie/ukrywanie użytkowników na ekranie logowania. Przy okazji: nie chcę wyłączać konta do ukrycia, tylko je po prostu ukryć.


(Myszonus) #4

Możemy ukryć konto na ekranie powitalnym oraz w panelu sterowania (będzie widoczne tylko w narzędziach administracyjnych dostępnych tylko dla użytkowników z prawami administratora):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList tworzymy wartość DWORD o nazwie takiej samej jak nazwa użytkownika i nadajemy wartość 0. Aby zalogować się na takie konto trzeba dwa razy wcisnąć Ctrl+Alt+Delete na ekranie powitalnym (Uwaga, wszyscy inni użytkownicy muszą być wylogowani).

Można też ustawić typ logowania wymuszający wpisanie loginu i hasła.

Panel sterowania-Konta użytkowników-zmień sposób logowania... wyłącz "Użyj ekranu powitalnego".


(Piotr P.) #5

Mozna, podam Ci na przykladzie Admina czyli Administrator , to samo zrob z innym kontami np. Wasacz itd.

Wejdz do edytora rejestru i przejdz do klucza:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

Wpisz nowa wartosc DWORD z prawej strony o nazwie "Administrator" = nadaj

wartosc 1 (widoczny) 0 (ukryty) to samo zrob dla innych uzytkownikow np. wpisujac np. wartosc DWORD Wasacz =0

Zamknij edytor rejestru i teraz kliknij na Wyloguj, co jest na ekranie

logowania? - brak Wasacz


(Spam) #6

Dziękuję, problem rozwiązany :smiley:

Nawet podwójnie :stuck_out_tongue_winking_eye: