Upgrade Windows Server 2003 do 2008


(Patrollooss) #1

Da się zupraedować wersję 2003 do 2008 RC ?


(mktos) #2

Do RC nie. Będzie się dało prawdopodobnie do wersji finalnej.