Upierdliwe reklamy

bardzo proszę o sprawdzenie loga, bo cos jest nie tak - co chwile jakieś upierdliwe reklamy wyskakuja

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:18:18, on 2006-04-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8313\WLANMON.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

D:\instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Mario Forever Toolbar - {463DF6D5-BEC1-4d67-B217-59DB692DFC53} - C:\Program Files\Mario Forever Toolbar\v2.0.0.4\Mario_Forever_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [services32] C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-110-12-0000137.exe

O4 - Global Startup: WL-8313 Configuration Utility.lnk = C:\Program Files\PLANET WL-8313\WLANMON.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\irlql5351.dll

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\ZGF3aWQ\command.exe (file missing)

Posta edytowałem - poczytaj TEN TEMAT

Pozdrawiam Gutek2222

Widziałeś ten komunikat --> Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów <-- zastosuj sie do niego

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Start --> uruchom --> services.msc --> wyłącz usługe Command Service

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz cmdService i ok

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole “fix checked” :slight_smile:

Usuwasz ręcznie z dysku folder:

C:\WINDOWS\ ZGF3aWQ

Co do tego wpisu:

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer, następnie wrzuć log z programu l2mfix (wybierasz opcje 1)

Skan EWIDO po update :slight_smile:

po zabiegach nowy log + log z Silent Runners i w/w l2mfix :slight_smile:

Sorki za ten tytuł, juz sie to wiecej nie powtórzy. Wklejam logi z hjt i silent runners. Reklamy przestały sie pojawiac to myślę, że wszystko powinno byc ok.

Otwierasz notatnik i wklejasz w nim to:

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Start --> uruchom --> services.msc --> wyłącz usługe Command Service

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz cmdService i ok

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole “fix checked” :slight_smile:

Usuwasz ręcznie z dysku folder:

C:\WINDOWS\ ZGF3aWQ

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\Program Files\Common Files\Windows\mc-110-12-0000137.exe

C:\WINDOWS\System32\winlog.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

wszystko ok tylko nie moge znaleźć tego folderu ZGF3aWQ w katalogu windows

W takim razie spróbuj usunąc spod lini komend, czyli (w awaryjnym):

Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Reszta tak jak wyżej :slight_smile:

Dodatkowo uzyj fixa

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym

Daj loga do kontroli z l2mfix