Uprzejmie prosze o sprawdzenie logów ;/


(Nazun) #1

Witam ostatnio mam problemy z myszką.. Otóż miałem myszke laserową zaczeła samoczynnie ruszac sie po ekranie i po pewnym czasie około 5 miechach przestała działac tzn.. swiatełko sie swieci ale mysz stoji w miejscu i nie reaguje.. Potem miałem myszke pod usb działała około 2 tygodni po tej myszce laserowej... co sie stało? Znowu ten sam problem.. Myśle , że to jest jakis wirus dlatego chciałbym , żebyscie pomogli mi sprawdzic moje logi.. Będe bardzo wdzięczny..

Tutaj logi z Hijackthis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:50:22, on 2008-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Reganam Toolbar - {db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542} - C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O2 - BHO: Reganam Toolbar - {db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542} - C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: Reganam Toolbar - {db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542} - C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [DialerKiller] C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe -h

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

--

End of file - 7547 bytes

a tutaj Combofix

ComboFix 08-08-02.01 - nikt4 2008-08-03 16:18:59.4 - NTFSx86

Running from: C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\ijjistarter_verinfo.dat

C:\WINDOWS\installer.exe

C:\WINDOWS\ktd32.atm

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\smdat32m.sys

C:\WINDOWS\system\sservice.exe

C:\WINDOWS\system32\28463

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.001

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.002

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.005

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.006

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.007

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.009

C:\WINDOWS\system32\28463\TMJF.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\services.exe

C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

C:\WINDOWS\system32\reginv.dll

C:\WINDOWS\system32\winkey.dll

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-03 to 2008-08-03 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-07-19 20:11 . 2008-07-25 22:15

2008-07-20 22:16 . 2008-07-20 22:16

2008-07-20 22:12 . 2008-07-20 22:12

2008-07-20 22:03 . 2008-07-20 22:03

2008-07-16 16:39 . 2008-07-20 16:11

2008-07-16 16:37 . 2008-05-19 10:48 286,720 --a------ C:\WINDOWS\1.da_

2008-07-16 16:37 . 2004-03-10 06:45 152,848 --a------ C:\WINDOWS\3.da_

2008-07-16 16:37 . 2008-05-19 10:48 45,056 --a------ C:\WINDOWS\2.da_

2008-07-16 16:37 . 2007-06-01 20:27 36,864 --a------ C:\WINDOWS\4.da_

2008-07-16 16:37 . 2008-07-13 11:26 15,893 --a------ C:\WINDOWS\serwer.exe

2008-07-16 16:37 . 2007-06-01 18:09 2,205 --a------ C:\WINDOWS\7.da_

2008-07-16 16:37 . 2007-05-29 16:03 2,199 --a------ C:\WINDOWS\6.da_

2008-07-16 16:37 . 2007-06-01 20:24 2,073 --a------ C:\WINDOWS\8.da_

2008-07-16 16:37 . 2007-05-30 11:56 2,049 --a------ C:\WINDOWS\5.da_

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-03 14:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Dane aplikacji\Skype

2008-08-03 14:31 1,310,720 ---ha-w C:\Documents and Settings\NetworkService.ZARZąDZANIE NT\NTUSER.DAT

2008-08-03 14:31 1,310,720 ---ha-w C:\Documents and Settings\NetworkService.ZARZąDZANIE NT\NTUSER.DAT

2008-08-03 14:31 1,310,720 ---ha-w C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZąDZANIE NT\NTUSER.DAT

2008-08-03 14:31 1,310,720 ---ha-w C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZąDZANIE NT\NTUSER.DAT

2008-08-03 14:05 --------- d-----w C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Dane aplikacji\MegauploadToolbar

2008-08-03 14:00 --------- d-----w C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Dane aplikacji\skypePM

2008-07-24 10:20 --------- d-----w C:\Program Files\TibiaBot NG

2008-07-20 20:13 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-07-16 14:37 --------- d-----w C:\Program Files\Asprate

2008-07-09 22:58 --------- d-----w C:\Program Files\Tibia

2008-06-27 14:53 --------- d-----w C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Dane aplikacji\WoDBO

2008-06-26 21:27 17,331 ----a-w C:\WINDOWS\Pplugin10xa.exe

2008-06-20 13:47 --------- d-----w C:\Program Files\Tasker

2008-06-20 11:21 --------- d-----w C:\Program Files\World of Dragon Ball Online

2008-06-20 11:18 --------- d-----w C:\Program Files\World of Dragon Ball Online Patch 2.32

2008-06-19 22:25 --------- d-----w C:\Program Files\Valve

2008-06-19 10:31 --------- d-----w C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Dane aplikacji\Tibia

2008-06-04 16:00 --------- d-----w C:\Program Files\HyCam2

2008-05-02 12:33 295,936 ----a-w C:\WINDOWS\inf\isprnt.exe

2008-01-29 21:05 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\ezsid.dat

2007-08-08 00:04 43,917 ----a-w C:\Documents and Settings\serafin\lsp.reg

2007-08-08 00:03 36 ----a-w C:\Documents and Settings\serafin\Combobatch.bat

2007-07-24 17:42 6,959,526 ----a-w C:\Program Files\TibiaBot NG.rar

2006-02-12 21:45 45,001 ----a-w C:\Program Files\aerial.jpg

2005-09-10 14:35 40 ----a-w C:\Documents and Settings\serafin\language.dat

2005-11-11 22:52 56 --sh--r C:\WINDOWS\system32\D0CABB949D.sys

2005-11-11 22:52 1,682 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542}"= "C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll" [2008-04-03 10:40 1523736]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542}]

2008-04-03 10:40 1523736 --a------ C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542}"= "C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll" [2008-04-03 10:40 1523736]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{DB9D7A78-A76C-4BF2-97C6-258925EE1542}"= "C:\Program Files\Reganam\tbRega.dll" [2008-04-03 10:40 1523736]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid{db9d7a78-a76c-4bf2-97c6-258925ee1542}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 14:00 15360]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-11-14 12:54 2131392]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-12-07 16:08 21686568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EasyTuneV"="C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe" [2007-03-28 15:38 0]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11 132496]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 12:50 155648]

"msnappau"="C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe" [2004-08-13 17:41 86016]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-02-13 20:29 35328]

"DAEMON Tools-1033"="C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" [2004-08-22 17:05 81920]

"NVRTCLK"="C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe" [2003-12-30 11:44 24576]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2004-12-15 06:01 5513216]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2004-12-15 06:01 86016]

"DialerKiller"="C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe" [2000-01-01 00:00 96256]

"nwiz"="nwiz.exe" [2004-12-15 06:01 1490944 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 14:00 15360]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" [2006-12-20 12:55 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify!SASWinLogon]

2007-02-27 11:39 282624 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"vidc.DIV3"= DivXc32.dll

"msacm.divxa32"= DivXa32.acm

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\Program Files\Valve\hl.exe"=

"C:\Program Files\Valve\hlds.exe"=

"C:\Program Files\MAIET\Gunz\GunzLauncher.exe"=

"C:\Program Files\MAIET\Gunz\Gunz.exe"=

"C:\Program Files\BYOND\bin\byond.exe"=

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R3 ATE_PROCMON;ATE_PROCMON;C:\Program Files\Anti Trojan Elite\ATEPMon.sys []

R3 avgntdd;avgntdd;C:\Program Files\AVPersonal\AVGNTDD.SYS []

R3 MarkFun_NT;MarkFun_NT;C:\Program Files\Gigabyte\ET5\markfun.w32 [2003-04-15 10:16]

R3 XDva019;XDva019;C:\WINDOWS\system32\XDva019.sys []

R3 XDva025;XDva025;C:\WINDOWS\system32\XDva025.sys []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{5c4060b7-c446-11dc-8d92-000feae026fb}]

\Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL wscript.exe pagefile.sys.vbs

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-07-24 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

  • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2007-08-29 15:57]

.

  • ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-msnmsgr - C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

HKLM-Run-SpywareTerminator - C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

HKLM-Run-AT-Watch - (no file)

HKLM-Explorer_Run-DirectX For Microsoft® Windows - C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\nikt4.SERAFIN-E01956B\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\b4w8yaf5.default\

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-08-03 16:32:57

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\MarkFun_NT]

"ImagePath"="\??\C:\Program Files\Gigabyte\ET5\markfun.w32"

.

------------------------ Other Running Processes ------------------------

.

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe

.

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-08-03 16:42:59 - machine was rebooted

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-03 14:42:56

ComboFix2.txt 2007-08-08 00:13:50

Pre-Run: 42,321,039,360 bajtów wolnych

Post-Run: 44,327,845,888 bajt˘w wolnych

175 --- E O F --- 2008-08-02 23:02:32


(huber2t) #2

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{5c4060b7-c446-11dc-8d92-000feae026fb}]


Driver::

XDva019

XDva025

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Przeskanuj te pliki na http://virusscan.jotti.org/ Daj raport na forum

A moze je znasz?


(Agatonster) #3

maramej ,

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif