Uruchamianie wybranej aplikacji po podłączeniu urządzenia Bluetooth


(Marcineez) #1

Q1: Czy Windows jest na tyle mądry aby po podłączeniu konkretnego urządzenia komunikującego się za pomocą Bluetooth uruchomić automatycznie wybraną aplikację?