Uruchomienie aplikacji exe


(D@widoS) #1

Witam.

Dostałem płytę pt: Egzamin gimnazjalisty-Testy przygotowujące

Jest to przeznaczone pod windows 95/98/200/me/xp ale nie stenty nie pod linuks'a :frowning:

Czy jest jakaś możliwość uruchomienia tego oto programu pod linuksem ubuntu 6.10??

Jak tak to jak to zrobić??


(El Presidento) #2

Zainstaluj i skonfiguruj Wine.


(D@widoS) #3

a mógłbyś powiedzieć jak bo nie mam zbytnio czasu na szukanie i męczenie się z konfiguracją :oops:


(matiit) #4

Jeśli masz repozytoria dobre to:

sudo apt-get install wine


(Sawyer47) #5
sudo apt-get install wine

(oczywiście musisz mieć odpowiedine repozytoria) dla Edgy Eft:

deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main

deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main

później

winecfg

No i teraz albo pójdzie, albo nie :wink: Poza tym na testy gimnazjalne nie ma się co przygotowywać, łatwizna :stuck_out_tongue_winking_eye:


(D@widoS) #6
dawid@dawid-desktop:~$ sudo apt-get install wine

Password:

Czytanie list pakietów... Gotowe

Budowanie drzewa zależności    

Reading state information... Gotowe

wine jest już w najnowszej wersji.

0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.

dawid@dawid-desktop:~$

I co teraz??Nie widze nigdzie ikonki :roll:


(El Presidento) #7

Aplikacje .exe uruchamiasz komendą:

wine /ścieżka/do/pliku/exe

Chociaż najpierw wymagana jest konfiguracja...


(D@widoS) #8

a jak tą ścieżkę podać jak mam to na CD??


(Sawyer47) #9

... 478 postów, userbar UBUNTU USER, a szuka ikonki?

Programy odpalasz tak:

wine /sciezka/do/programu.exe

(El Presidento) #10

Normalną :o Lokalizację do CD przecież nie wiem jaką masz etykietę napędu. W Nautiliusie niech Ci pokaże lokalizacje i ją skopiuj. Albo komendą ls.


(D@widoS) #11

ikonki zawsze pokazywały mi sie w menu głównym 8)

Wiem że to trochę dziwne ale ja całe swoje krótkie życie spędziłem na windowsie

Złączono Posta : 18.03.2007 (Nie) 20:00

dawid@dawid-desktop:~$ wine /cdrom/aidem/Autorun.exe

wine: cannot find '/cdrom/aidem/Autorun.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /cdrom/aidem/instaluj.exe

wine: cannot find '/cdrom/aidem/instaluj.exe'

dawid@dawid-desktop:~$

Co robie źle?? :oops:

Złączono Posta : 18.03.2007 (Nie) 20:49

jak zrobić aby zadziałało ??


(Mir Hag) #12

Ta ścieżka do cdromu dziwnie wygląda. Wątpię żebyś miał cdrom zamontowany w głównym katalogu. Już raczej /media/cdrom0/.....

Po prostu wejdź do katalogu /media (lub ewentualnie do /mnt) i zobacz gdzie masz cdrom.

Pozdrawiam


(nero) #13

Najprościej to otwórz cdrom i kliknij prawym na plik daj właściwości i skopiuj 'położenie'.

Możesz jeszcze w prostszy (i czasem wygodniejszy) sposób odpalać pliki exe, mianowicie kliknąć prawym na jakikolwiek plik exe i tam właściwości>otwarcie za pomocą i tam ustaw (lub dodaj) wine.

Następnie odpalasz poprzez 'doubleclick'


(D@widoS) #14

no cd mam w /media

więc

dawid@dawid-desktop:~$ /media/cdrom0/aidem/autorun.exe

bash: /media/cdrom0/aidem/autorun.exe: No such file or directory

dawid@dawid-desktop:~$ /media/cdrom0/Aidem/autorun.exe

bash: /media/cdrom0/Aidem/autorun.exe: No such file or directory

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/cdrom0/instal.exe

wine: cannot find '/media/cdrom0/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/cdrom0/Aidem/instal.exe

wine: cannot find '/media/cdrom0/Aidem/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/cdrom0/Aidem/instal.exe

wine: cannot find '/media/cdrom0/Aidem/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/cdrom/Aidem/instal.exe

wine: cannot find '/media/cdrom/Aidem/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/cdrom0/Aidem/instal.exe

wine: cannot find '/media/cdrom0/Aidem/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/Aidem/instal.exe

wine: cannot find '/media/Aidem/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$ wine /media/cdrom0/instal.exe

wine: cannot find '/media/cdrom0/instal.exe'

dawid@dawid-desktop:~$

i nic nie działa :frowning: dlaczego??

Złączono Posta : 18.03.2007 (Nie) 21:26

wyskakuje mi coś takiego i nie potrafię sobie z tym poradzić

e1619da2811509f5m.jpg


(Deathspell666) #15

....

 1. cd /media

 2. ls

 3. cd *

 4. ls

 5. wine **

* - katalog który wyświetli się

** - nazwa *.exe z instalatorem


(D@widoS) #16

nie rozumiem :oops: Jak to wpisać w konsoli??


(Deathspell666) #17

Ech...

Otwierasz konsole

wpisujesz cd /media bo pewnie tam są montowane cdromy w ubuntu

Następnie piszesz ls aby wyswetlic katalogi w których może być podmontowany cdrom

następnie cd możliwy_katalog np: cd cdrom0

Piszesz znowu ls aby wyświetlić pliki/katalogi które to znajdują się na cd

Patrzysz który plik to instalka i nastepnie piszesz:

wine plik.exe


(D@widoS) #18
dawid@dawid-desktop:~$ cd /media

dawid@dawid-desktop:/media$ ls

cdrom cdrom0 cdrom1 floppy floppy0 hda1

dawid@dawid-desktop:/media$ cd cdrom0

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ ls

am.url DirectX humanistyczne Licencja.txt mat_przyrodnicze

Autorun.exe globalUninst.exe instaluj.exe Log.log Odinstaluj.exe

autorun.inf Human.ini lang.dll Matprzy.ini

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ wine instaluj.exe

err:menubuilder:InvokeShellLinker failed to fork and exec wineshelllink

err:menubuilder:InvokeShellLinker failed to fork and exec wineshelllink

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ fixme:setupapi:SetupDefaultQueueCallbackA notification 16 params 326bdc,0

fixme:setupapi:SetupDefaultQueueCallbackA notification 16 params 32672c,0

wine autorun.exe

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ wine autorun.exe

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ winecfg

err:winecfg:load_drives GetVolumeInformation() for 'G:\' failed, setting serial to 0

fixme:jack:JACK_drvLoad error loading the jack library libjack.so, please install this library to use jack

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ ls

am.url DirectX humanistyczne Licencja.txt mat_przyrodnicze

Autorun.exe globalUninst.exe instaluj.exe Log.log Odinstaluj.exe

autorun.inf Human.ini lang.dll Matprzy.ini

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ humanistyczne

bash: humanistyczne: polecenie nieodnalezione

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ humanistyczne

bash: humanistyczne: polecenie nieodnalezione

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0$ cd humanistyczne

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0/humanistyczne$ ls

Common HUMAN_06.tst Log.log rTestCreator.dll

Dane HUMAN_07.tst PIKLIB61.dll rTest.dll

HUMAN_01.tst HUMAN_08.tst rIntro.dll rTestMenu.dll

HUMAN_02.tst HUMAN_09.tst rMainMenu.dll rTreningMenu.dll

HUMAN_03.tst HUMAN_10.tst rOutro.dll wavs

HUMAN_04.tst Human.ini rSplashScreen.dll

HUMAN_05.tst humanistyczne.exe rStatistics.dll

dawid@dawid-desktop:/media/cdrom0/humanistyczne$ wine humanistyczne.exe

err:wave:DSDB_MapBuffer Could not map sound device for direct access (Input/output error)

err:wave:DSDB_MapBuffer Please run winecfg, open "Audio" page and set

"Hardware Acceleration" to "Emulation".

wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000000 at address 0x1003f8cd (thread 0009), starting debugger...

Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x1003f8cd).

Register dump:

 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b

 EIP:1003f8cd ESP:0033fcfc EBP:00000320 EFLAGS:00210246( - 00 -RIZP1)

 EAX:00000000 EBX:00000000 ECX:00110020 EDX:00110024

 ESI:00010024 EDI:00163c80

Stack dump:

0x0033fcfc: 00010024 00000002 00163c70 10052b99

0x0033fd0c: 00163c70 00163c70 00400000 00001106

0x0033fd1c: 00163b00 0033fc00 00163c70 1005f234

0x0033fd2c: 00000000 00000000 7bc37100 00000000

0x0033fd3c: 00000001 00165bf8 00000000 1005ffe0

0x0033fd4c: 001658a0 00000000 7e80d500 00000000

Backtrace:

=>1 0x1003f8cd in piklib61 (+0x3f8cd) (0x00000320)

 2 0x00000000 (0x00000000)

0x1003f8cd: movl 0x0(%eax),%ecx

Modules:

Module Address Debug info Name (70 modules)

PE 400000-419000 Deferred humanistyczne

PE 10000000-10258000 Export piklib61

ELF 7b800000-7b926000 Deferred kernel32

 \-PE 7b820000-7b926000 \ kernel32

ELF 7bc00000-7bc94000 Deferred ntdll

 \-PE 7bc10000-7bc94000 \ ntdll

ELF 7bf00000-7bf03000 Deferred    

ELF 7d2c1000-7d2d6000 Deferred midimap

 \-PE 7d2d0000-7d2d6000 \ midimap

ELF 7d2fc000-7d314000 Deferred msacm32

 \-PE 7d300000-7d314000 \ msacm32

ELF 7d314000-7d350000 Deferred wineoss

 \-PE 7d320000-7d350000 \ wineoss

ELF 7dbac000-7dbb1000 Deferred libxfixes.so.3

ELF 7dbb1000-7dbba000 Deferred libxcursor.so.1

ELF 7dbba000-7dbd7000 Deferred imm32

 \-PE 7dbc0000-7dbd7000 \ imm32

ELF 7dbd7000-7dbf5000 Deferred ximcp.so.2

ELF 7dbf5000-7dbfd000 Deferred libxrender.so.1

ELF 7dbfd000-7dc00000 Deferred libxinerama.so.1

ELF 7de24000-7e5e7000 Deferred libglcore.so.1

ELF 7e5e7000-7e66c000 Deferred libgl.so.1

ELF 7e66c000-7e6f9000 Deferred winex11

 \-PE 7e680000-7e6f9000 \ winex11

ELF 7e6f9000-7e717000 Deferred libexpat.so.1

ELF 7e717000-7e746000 Deferred libfontconfig.so.1

ELF 7e746000-7e75a000 Deferred libz.so.1

ELF 7e75a000-7e7c4000 Deferred libfreetype.so.6

ELF 7e7c4000-7e829000 Deferred msvcrt

 \-PE 7e7d0000-7e829000 \ msvcrt

ELF 7e829000-7e872000 Deferred dsound

 \-PE 7e830000-7e872000 \ dsound

ELF 7e872000-7e900000 Deferred winmm

 \-PE 7e880000-7e900000 \ winmm

ELF 7e900000-7e913000 Deferred libresolv.so.2

ELF 7e914000-7e916000 Deferred xlcutf8load.so.2

ELF 7e916000-7e919000 Deferred libxrandr.so.2

ELF 7e91e000-7e920000 Deferred libnvidia-tls.so.1

ELF 7e920000-7e93e000 Deferred iphlpapi

 \-PE 7e930000-7e93e000 \ iphlpapi

ELF 7e93e000-7e993000 Deferred rpcrt4

 \-PE 7e950000-7e993000 \ rpcrt4

ELF 7e993000-7ea2c000 Deferred ole32

 \-PE 7e9a0000-7ea2c000 \ ole32

ELF 7ea2c000-7ea31000 Deferred libxdmcp.so.6

ELF 7ea31000-7eafa000 Deferred libx11.so.6

ELF 7eafa000-7eb07000 Deferred libxext.so.6

ELF 7eb07000-7eb0c000 Deferred libxxf86vm.so.1

ELF 7eb0c000-7eb24000 Deferred libice.so.6

ELF 7eb24000-7eb74000 Deferred ddraw

 \-PE 7eb30000-7eb74000 \ ddraw

ELF 7eb74000-7ebb9000 Deferred advapi32

 \-PE 7eb80000-7ebb9000 \ advapi32

ELF 7ebb9000-7ebc4000 Deferred libgcc_s.so.1

ELF 7ebc5000-7ebc8000 Deferred libxau.so.6

ELF 7ebc8000-7ebd1000 Deferred libsm.so.6

ELF 7ecb0000-7ed67000 Deferred gdi32

 \-PE 7ecd0000-7ed67000 \ gdi32

ELF 7ed67000-7eea1000 Deferred user32

 \-PE 7ed80000-7eea1000 \ user32

ELF 7efac000-7efb7000 Deferred libnss_files.so.2

ELF 7efb7000-7efcd000 Deferred libnsl.so.1

ELF 7efcd000-7eff3000 Deferred libm.so.6

ELF 7eff6000-7f000000 Deferred libnss_nis.so.2

ELF b7cd0000-b7cd9000 Deferred libnss_compat.so.2

ELF b7cda000-b7cde000 Deferred libdl.so.2

ELF b7cde000-b7e12000 Deferred libc.so.6

ELF b7e12000-b7e25000 Deferred libpthread.so.0

ELF b7e32000-b7f43000 Deferred libwine.so.1

ELF b7f45000-b7f60000 Deferred ld-linux.so.2

Threads:

process tid prio (all id:s are in hex)

0000000a 

    0000000c 0

    0000000b 0

00000008 (D) F:\humanistyczne\humanistyczne.exe

    00000009 0 <==

Zainstalowałem ale dlaczego się nie uruchamia??


(Deathspell666) #19

wine nie jest doskonałe, najwyraźniej nie odpalisz


(D@widoS) #20

:frowning: :frowning: :cry:

A jakimś innym programem dałoby się odpalić??