Usb


(Siarka) #1

Chcę podłączyć dodatkowe gniazda usb

UV-

UV+

BIAŁY I ZIELONY kabel który gdzie

RESZTE WIEM


(JNJN) #2

Czy to są oznaczenia i kolory kabli wtyczki ze śledziem USB.

Opis gniazd USB na płycie masz w książce do płyty głównej.

Śledź USB ile ma przewodów i jakie.

Poczytaj i masz oznaczenia przewodów.

http://www.chip.pl/archiwum/article_9623.html


(Siarka) #3

PŁYTA 2 rzędy pinów

VCC -to wiem +5V

NC -też wiem (not conekt)

UV- ?? (data - podobno)

UV+ ?? (data+podobno)

GND - masa to oczyeiste

Na wtyczcce nie ma żadnych oznaczeń są 2 rzędy po 4 kable

CZERWONY to + (logicznie myśląc)

ZIELONY

BIAŁY

CZARNY to-(logicznie myśląc)

No i dwa puste


(JNJN) #4

UV-,UV+ - możliwe że to data - i + , choć nie spotkałem takich oznaczeń,ale tak to wygląda.

W śledziach USB kolory kabelków są standardowe.

czerwony (+5V), biały(data-), zielony(data+), czarny(GND)