User32


(St Szer) #1

czołem, za co odpowiada plik user32.dll


(squeet) #2

:arrow: http://www.liutilities.com/products/win ... ry/user32/

:arrow: http://www.auditmypc.com/process/user32.asp

:arrow: google.pl

Zmień temat na konkretny.