Usługa buforowania


(szejk) #1

Nie można zainstalować drukarki podczas instalacji komunikat "Usługa buforowania jest zatrzymana,należy uruchomić obsługę buforowania"Jak uruchomić tę usługę?


(ybu) #2

Start> uruchom> wpisz: services.msc>OK

znajdź usługę: Bufor wydruku

PPM>właściwości, potem ustaw ją na automatyczny i kliknij przycisk "Uruchom".


(szejk) #3

OK działa dzięki mam jeszcze problem: brak ikonki "pokaż pulpit" w pasku szybkiego uruchomiania


(Spandau) #4

Zobacz tutaj viewtopic.php?t=146517&highlight=poka%BF+pulpit


(szejk) #5

Świetnie jest już ikonka i działa, ale jest następny problem:otóż przy wyśli do- nie ma wyboru np:poczta, pulpit mam tylko- "stacja dysków DVD" oraz jakieś "mediainfo"


(Spandau) #6

Adresat poczty.MAPIMail

Folder skompresowany (zip).ZFSendToTarget

Moje dokumenty.mydocs

Pulpit (utwórz skrót).DeskLink

Dyskietka 3,5 (A).lnk / CD-Rom.lnk

Zobacz tutaj %5C/viewtopic.php?f=13&t=82307 (ostatni post)


(ybu) #7

Aby dodać miejsce docelowe do menu Wyślij do , należy dodać skrót do folderu SendTo. Aby to zrobić należy:

  1. Kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. W polu Otwórz wpisz polecenie sendto , a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Dodaj miejsce docelowe, wykonując jedną z następujących czynności:

• Korzystając z przeciągania i upuszczania, przenieś żądany element do folderu SendTo. W tym celu kliknij prawym

przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Utwórz skróty tutaj.

— lub —

• W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.

Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora tworzenia skrótu.

W folderze SendTo zostanie utworzony nowy skrót, który zostanie wyświetlony w menu Wyślij do.