Usługi w systemie xp


(Yacek1964) #1

Swego czasu przy pomocy programu usunąłem z systemu usługi systemowe w związku z tym mam pytanie czy istnieje sposób lub program ,który automatycznie przywróci mi brakujące usługi lub elementy składowe systemu?


(adpawl) #2

przywracanie systemu / naprawa z płyty instalacyjnej / nakładka

BTW

Przed zabawą z usługami i rejestrem warto robić backup rejestru

można posłużyć się programem ERUNT

http://www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt/