Ustawienie stałego znaku zachęty w X-ach

Witam, chcę ustawić inny prompt w bashu na stałe, ale nie udaje mi się.

Po wstawieniu komendy

export PS1='(...)'

w pliku /etc/profile zmienia mi jedynie znak zachęty w trybie tekstowym.

Po dodaniu omawianej komendy do /etc/rc.d/rc.local nie daje żadnych rezultatów (oczywiście jest to plik wykonywalny) a z kolei pliku ~/.bashrc nie posiadam.

Wie ktoś jak to zrobić?

Używam Slackware 11.0

to utwórz:

touch ~/.bashrc

Zadziałało (dzieki)… a myślałem, że w tym pliku ~/.bashrc ma być coś więcej niż tylko export =…

To w takim razie kolejne pytanie: jak ustawić dany znak zachęty globalnie?

globalnie czyli na wszystkich kontach?

ja w debianie mam plik:

/etc/bash.bashrc

a w nim znajdują się globalne ustawienia basha.

w twojej dystrybucji nazwa tego pliku może być inna, poszkaj takiego, albo podobnego.