Usunięcie konta pocztowego gmail

(kristoff08) #1

w jaki sposób mogę usunąć konto pocztowe gmail?

(adam749) #2
  1. Zaloguj się na konto Gmail.

  2. Kliknij link Ustawienia u góry dowolnej strony Gmaila.

  3. Kliknij pozycję Konta na pasku menu Ustawienia.

  4. Kliknij link Ustawienia konta Google.

  5. Kliknij link Edytuj obok listy Moje produkty.

  6. Kliknij pozycję Usuń usługę Gmail i wypełnij wszystkie wymagane pola.

Źródło.