Usunięcie "MyStart" search


(Bartekz12) #1

Witam, ostatnio na komputerze instalowałem program lecz z nim zainstalował mi się MyStart search jak go prawidłowo usunąć z Chrome?

Logi:

Addition: http://www.wklej.org/id/1623604/

FRST:  http://www.wklej.org/id/1623605/


(Acorus) #2

Odinstaluj FreeTVDownloader.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {48C68914-FA32-4788-8244-430E01440246} - System32\Tasks\HVF = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\HVF.exe ==== ATTENTION
Task: {883F1F41-80EE-4F50-B11C-E374E836FFE1} - System32\Tasks\NNQJJOWO = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\NNQJJOWO.exe ==== ATTENTION
Task: {8E7FF3C6-6572-42D7-B2A0-92B0E01E2EE2} - System32\Tasks\LCFULLJ = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\LCFULLJ.exe ==== ATTENTION
Task: {9B06D906-3035-420A-A984-2AC2D938296A} - System32\Tasks\HHVD = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\HHVD.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\HHVD.job = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\HHVD.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\HVF.job = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\HVF.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\LCFULLJ.job = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\LCFULLJ.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\NNQJJOWO.job = C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\NNQJJOWO.exe ==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-210333774-350721686-1723937138-1000\Software\Classes\.exe: exefile = ===== ATTENTION!
HKU\S-1-5-21-210333774-350721686-1723937138-1000\Software\Classes\exefile: ===== ATTENTION!
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
BHO-x32: No Name - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - No File
FF Plugin-x32: pmang.jp/pmangdiagnostic-1 - C:\GameOn\Common files\nppmangdiagnostic.dll No File
FF Plugin-x32: pmang.jp/pmangsupport-1 - C:\GameOn\Common files\nppmangsupport.dll No File
CHR Extension: (BetterTTV) - C:\Users\Gouran\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ajopnjidmegmdimjlfnijceegpefgped [2015-01-02]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 gfiark; system32\drivers\gfiark.sys [X]
S2 sbapifs; system32\DRIVERS\sbapifs.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S3 xhunter1; \\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2015-01-29 09:55 - 2015-01-29 09:58 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0002086 _____ () C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\HHVD
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0002086 _____ () C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\HVF
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\LCFULLJ
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Gouran\AppData\Roaming\NNQJJOWO
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.