Usunięcie strong signal


(Kavan15) #1

skany z frst:

http://wklej.to/4Eebl

http://wklej.to/XRSTD

 

co mam wpisać do fixloga?


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [7202520 2013-08-19] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1321688 2013-08-07] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_PushButton] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1321688 2013-08-07] (Realtek Semiconductor)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yahoo.com/?fr=hp-ddc-bdtype=bl-bir-is __alt__ ddc_dsssyc_bd_com
HKU\S-1-5-21-1231340545-4048823518-3184767468-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.yahoo.com/?fr=hp-ddc-bdtype=bl-bir-is __alt__ ddc_dsssyc_bd_com
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1231340545-4048823518-3184767468-1001 - OldSearch URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1231340545-4048823518-3184767468-1001 - {1A95DC8F-4A6D-4938-B715-50B59B516306} URL = http://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddchsimp=yhs-ddc_bdtype=bl-bir-is __alt__ ddc_dss_bd_comp={searchTerms}
FF NewTab: hxxp://search.yahoo.com/?fr=hp-ddc-bd-tabtype=bl-bfr-is __alt__ ddc_dsssyctab_bd_com
FF SelectedSearchEngine: Yahoo Search!
FF Homepage: hxxp://search.yahoo.com/?fr=hp-ddc-bdtype=bl-bfr-is __alt__ ddc_dsssyc_bd_com
FF Keyword.URL: hxxp://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ddchsimp=yhs-ddc_bdtype=bl-bfr-is __alt__ ddc_dss_bd_comp={searchTerms}
S2 Update Mgr StrongSignal; "C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\updater.exe" [X]
2015-07-19 15:59 - 2015-05-04 19:09 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych przeglądania.