Usunięcie_wirus mysearch123


(Magdajurczak) #1

proszę o pomoc :frowning:


(Acorus) #2

To niejest program do automatycznego czyszczenia.Odinstaluj Akamai NetSession Interface,Spybot - Search & Destroy.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {383BF2DD-9953-4FCA-8352-F93FAC5AFA7A} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Refresh immunization = C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDImmunize.exe [2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {496E6CD8-287D-4834-80A7-F29CEB79C08A} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Scan the system = C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDScan.exe [2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {5C7669F4-EDB0-495B-A881-47AB499D1222} - System32\Tasks\SK.Enhancer-S-161304646 = c:\programdata\quickset\sk.enhancer\SK.Enhancer.exe ==== ATTENTION
Task: {77DE8501-133E-4AF4-BC28-709A8300EE11} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Check for updates = C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDUpdate.exe [2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
Task: C:\Windows\Tasks\SK.Enhancer-S-161304646.job = c:\programdata\quickset\sk.enhancer\SK.Enhancer.exeG/schedule /profile c:\programdata\quickset\sk.enhancer\161304646.iniSonySK.Enh ==== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [SwitchBoard] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [AdobeCS6ServiceManager] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [1073312 2012-03-09] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1022152 2014-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SDTray] = C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDTray.exe [4101576 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
Winlogon\Notify\SDWinLogon-x32: SDWinLogon.dll [X]
HKU\S-1-5-21-1430384385-987873461-3717877461-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\Sony\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4672920 2014-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1430384385-987873461-3717877461-1000\...\Run: [AdobeBridge] = [X]
HKU\S-1-5-21-1430384385-987873461-3717877461-1000\...\Policies\Explorer: []
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt1] - {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt2] - {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt3] - {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} = No File
ShellIconOverlayIdentifiers: [DropboxExt4] - {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} = No File
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing
R2 SDScannerService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDFSSvc.exe [1738168 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDUpdateService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2088408 2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDWSCSvc.exe [171928 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
U3 a15m8kal; C:\Windows\System32\Drivers\a15m8kal.sys [0] (Advanced Micro Devices) ==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
U3 a6sbtgip; C:\Windows\System32\Drivers\a6sbtgip.sys [0] (Advanced Micro Devices) ==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
S3 cpuz134; \\C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\cpuz134\cpuz134_x64.sys [X]
S3 esgiguard; \\C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
S3 huawei_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
S3 huawei_ext_ctrl; system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [X]
S3 huawei_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
2015-06-12 01:23 - 2015-06-12 01:30 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\Spybot - Search Destroy
2015-06-12 01:23 - 2015-06-12 01:27 - 00000000 ____ D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2
2015-06-12 01:23 - 2015-06-12 01:23 - 00001351 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-SD Start Center.lnk
2015-06-12 01:23 - 2015-06-12 01:23 - 00001339 _____ C:\Users\Public\Desktop\Spybot-SD Start Center.lnk
2015-06-12 01:23 - 2015-06-12 01:23 - 00000000 ____ D C:\Windows\System32\Tasks\Safer-Networking
2015-06-12 01:23 - 2015-06-12 01:23 - 00000000 ____ D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search Destroy 2
2015-06-12 01:23 - 2013-09-20 10:49 - 00021040 _____ (Safer Networking Limited) C:\Windows\system32\sdnclean64.exe
2015-06-12 01:22 - 2015-06-12 01:22 - 46525608 _____ (Safer-Networking Ltd. ) C:\Users\Sony\Downloads\spybot-2.4.exe
2015-06-12 01:21 - 2015-06-12 01:21 - 00718960 _____ (Web ) C:\Users\Sony\Downloads\Spybot-Search-Destroy(12546)-dp.exe
2015-06-11 23:32 - 2015-06-12 00:42 - 00000000 ____ D C:\Users\Sony\AppData\Roaming\Elex-tech
2015-06-11 18:45 - 2015-06-11 23:08 - 00000000 ____ D C:\Windows\AF54923662584AC6A0435B5B89C6EB61.TMP
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

W pasek adresu wpisz: about:support Kliknij Odśwież program Firefox.