Usunięcie


(Kuba88r) #1

Kiedyś zainstalowałem eTrust PestPatrol i usunełem i już go nie chce z powrotem ale przy opcjach prawy na kosz pozostała jego opcja "scan directory with eTrust PestPatrol" jak sie tego pozbyć? ? ? Denerwuje mnie ta opcja, ma ktos metodę na wywalenie tego wpisu przy kliknięciu na kosz? ? ?


(Asterisk) #2

1 - Zainstaluj sobie , RegCleaner 4.3.0.780;

2 - Otwórz zakładkę Rozszerzenia powłoki ,

znajdź stosowny wpis tego programu i usuń.


(Kuba88r) #3

Usuwam ten wpis pisze tam:

rozszerzenie (folder), polecenie (scan directory with eTrust PestPatrol i potem źrodło (które nie istnieje jak sprawdzam ręcznie)

zaznaczam go daje usuń zaznaczone i zakończ ale to nadal jest i ten wpis też tam ciągle jest.


(Asterisk) #4

Ale może wpisów, dotyczących tego programu, jest więcej ?


(Kuba88r) #5

Nie ma tylko ten jeden.


(Musg) #6

daj log z hijack this :slight_smile:


(Kuba88r) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:37:58, on 2005-08-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

C:\Documents and Settings\Kuba Roginski\Pulpit\Porządek\3.HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bramki.pl/?b=sms

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119986405109

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5760A2C8-7A30-4C6A-8232-7467916DC3AF}: NameServer = 80.240.162.70 80.240.162.114

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

hmmmm :?