Usunięte wpisy z rejestru


(Yarek S) #1

...wpadł mi w ręce komoputer, na którym ktoś eksperymentował z rejestrem...wyrzucił z niego dość duzo w efekcie czego

log wykazuje:

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 16:44:46, on 2004-08-01

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] C:\Program Files\Gadu-Gadu\powergg.exe /tray

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

co mogę tu pozmieniać?


(system) #2

Krótko: nic. Log czysty.

A na czym polegały te eksperymenty z rejestrem?


(Yarek S) #3

kolega twierdzi, że usuwał wirusa podmieniającego stronę startowa.....i coś wywalił z rejestru:)


(system) #4

A ze stroną startową już w porządku :?:


(Adarek) #5

Idz po nową wersje programu

HijackThis

http://softnews.pl/modules.php?name=New ... t&sid=4185

potem odwiedz scaner online

http://www.pestscan.com/Scan.asp

Po restarcie scan nowym HijackThis .Wlkejasz tu log jeszczeraz. :slight_smile:

Na razie log jest ok.

Brakuje - ale system jest sprawny.

Może sie myle????

Jest jeszcze przywracanie systemu. Ale to grozi odnowieniem

wirków...


(Yarek S) #6

oto nowy log

Logfile of HijackThis v1.98.0

Scan saved at 19:21:14, on 2004-08-01

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\!\HIJACKTHIS[+DLL]\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\PowerGG.exe"

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - (no file)

O21 - SSODL: AUHook - {BCBCD383-3E06-11D3-91A9-00C04F68105C} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AUHOOK.DLL

aha, ze stronką startową już ok


(Adarek) #7

Lolg czysty ale to:

O18 - Protocol: icoo - {4A8DADD4-5A25-4D41-8599-CB7458766220} - (no file) 

O21 - SSODL: AUHook - {BCBCD383-3E06-11D3-91A9-00C04F68105C} - C:\WINDOWS\SYSTEM\AUHOOK.DLL

Usuń


(lebog) #8

Czy mogę sie dopisać. Sprawdżcie mój log,czy jest czysLogfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 19:46:26, on 2004-08-01

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

C:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Leszek\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 3.9\THGuard.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKCU\..\Run: [RapidMem] "C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe" /tray

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38190.6996412037

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{803AE587-BDC2-49B3-B86E-B30C3B8D9696}: NameServer = 217.30.137.200 217.30.129.149

ty. Dzięki.


(Adarek) #9

lebog

Log czysty

Usun tylko w msconfig jave aby ne startowała z systemem

Ona i tak bendzie , tylko przestanie sie aktualizowac. To zamula kompa.

A to

O4 - HKCU\..\Run: [RapidMem] "C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe" /tray

Ten program tez można wyłączyć ze startu chociaz nie wiem co to.

Jak wiesz to zostaw.

Ps

Już wiem , to od pamięci - zostaw.