Uszkodzone panele [ubuntu 9.04]


(Lizon Patryk) #1

Jako, że jest to mój pierwszy post na Forum chciałbym się z wami przywitać :wink:

Niestety mam również problem z gnome-panel. Po zalogowaniu do systemu zaczynają migać, a może raczej restartować się... Jedynym sposobem, którym je uciszam to killall. Gdy chcę je włączyć przy pomocy konsoli wyskakuje taki błąd:

react1on@react1on-desktop:~$ gnome-panel

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Initialized Panel Applet Signaler.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 0.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 1.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 2.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 3.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 4.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 5.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 6.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 7.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 8.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 9.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 10.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 11.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 12.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 13.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 14.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 15.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 16.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 17.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 18.


(gnome-panel:10738): libglade-WARNING **: Unexpected element inside .

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 19.


(gnome-panel:10738): Gdk-WARNING **: /build/buildd/gtk+2.0-2.16.1/gdk/x11/gdkdrawable-x11.c:878 drawable is not a pixmap or window


(gnome-panel:10738): libglade-WARNING **: Unexpected element inside .

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 20.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 21.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 22.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 23.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 24.

** (gnome-panel:10738): DEBUG: Adding applet 25.

The program 'gnome-panel' received an X Window System error.

This probably reflects a bug in the program.

The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.

 (Details: serial 3111 error_code 8 request_code 1 minor_code 0)

 (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;

  that is, you will receive the error a while after causing it.

  To debug your program, run it with the --sync command line

  option to change this behavior. You can then get a meaningful

  backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)

Gdy wpisuję gnome-panel --sync to pojawia się coś takiego...

react1on@react1on-desktop:~$ gnome-panel --sync

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 0.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Initialized Panel Applet Signaler.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 1.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 2.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 3.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 4.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 5.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 6.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 7.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 8.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 9.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 10.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 11.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 12.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 13.


(gnome-panel:10787): Gdk-WARNING **: /build/buildd/gtk+2.0-2.16.1/gdk/x11/gdkdrawable-x11.c:878 drawable is not a pixmap or window


(gnome-panel:10787): libglade-WARNING **: Unexpected element inside .

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 14.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 15.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 16.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 17.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 18.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 19.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 20.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 21.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 22.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 23.

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 24.


(gnome-panel:10787): libglade-WARNING **: Unexpected element inside .

** (gnome-panel:10787): DEBUG: Adding applet 25.

The program 'gnome-panel' received an X Window System error.

This probably reflects a bug in the program.

The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.

 (Details: serial 10797 error_code 8 request_code 1 minor_code 0)

 (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;

  that is, you will receive the error a while after causing it.

  To debug your program, run it with the --sync command line

  option to change this behavior. You can then get a meaningful

  backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)

Tak więc proszę Was o pomoc w rozwiązaniu mojeg oproblemu i pozdrawiam!


(roobal) #2

Z treści błędu, jak sam podpowiada, wygląda to na błąd programu. Zgłaszałeś ten błąd twórcom Ubuntu?

Pozdrawiam!