Utorrent przez WWW


(JarekMk) #1

Widziałem że jest tam taka opcja administracji przez WWW ale jak to działa?


(MarS) #2

Normalnie :slight_smile:

Program, którego używasz do pobierania plików nasłuchuje na określonym porcie. W momencie gdy połączysz się z określonym adresem IP (swojego komputera) to wywołasz okno kontrolne programu, czyli np. połączenie http://127.0.0.1:12345 to wywołanie adresu 127.0.0.1 (w tym przypadku localhost) i portu 12345

Oczywiście sam program musi dysponować taką opcją