Utrata danych z folderu "Default" Chrome - "zmora użytkowników"


(Djzon) #1

Utrata danych z folderu "Default" Chrome

 

edit:

 

Aplikacja Norton miała automatycznie zaznaczoną funkcję czyszczenia prywatności(ZARAZ PO INSTALACJI), i usunęło mi wszystko!

Nigdy więcej programów z serii Norton!