Utworzenie skrótu


(Mszczerbetka) #1

Zwykle skrót do programu robiłem tak: start - programy - wybrany program - prawy klawisz - wyślij do - i tu była cała lista, m. in. pulpit (utwórz skrót). Teraz mam tu tylko Cool Edit i Stacja dyskietek. Moje pytanie jest takie: Co zrobić, aby przywrócić tę rozwijaną prawym klawiszem listę?

1ed87fa3c3724285m.jpg


(Leon$) #2

Start >> Uruchom >> regedit

Sprawdź czy w kluczu

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ Send To

jest ta wartość REG_SZ {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}

:slight_smile:


(Mszczerbetka) #3

Owszem jest. I co dalej, jeśli można... Nie lubię, gdy mam coś nie tak, jak trzeba.


(Leon$) #4

Skorzystaj z któregoś z tych programów do zarządzania menu kontekstowym

http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=35715

:slight_smile:


(Mszczerbetka) #5

Dziękuję bardzo za pomoc. Pomógł programik Send tu Toys. Jest inaczej niż było, ale jest.