Uwzględnienie obrazka w Latex (Miktex +Led)

Witam

Mam problem z obrazkami w Latex

Wszystko fajnie pięknie, ale po dodaniu obrazka, albo urywa tekst, albo jest problem przy Komplikacji, wydaje mi się , że prawidłowo mam skonfigurowany program, wszystkie pakiety itd.

\documentclass[a4paper,12pt]{report}

\usepackage{polski}

\usepackage[OT4]{fontenc}

\frenchspacing

\usepackage[cp1250]{inputenc}

\usepackage{graphics}

Marginesy 2,5a lewy 3 , tak mają być zdefiniowane marginesy.Odstęp między wierszami ma być 1,5. To zrobiłem to tak:

\usepackage[a4paper, left=3.0cm, right=2.5cm, top=2.5cm, bottom=2.5cm, headsep=1.5cm]{geometry}

Ale mam problem przy obrazkach.

\begin{figure}[h]

\centering

\includegraphics{tutaj wpisuje nazwę obrazka obrazek.eps}

\caption{Jakaś nazwa}

\end{figure}

I mam problem przy komplikacji, wyskakuje błąd - który mówi o tym jakoby polecenie \includegraphics jest niepoprawne. Sam już nie wiem co robić. W internecie co drugi przykład jest inny.

Może ktoś zna się na tym? Z góry dziękuję za pomoc

Spróbuj zmienić linię

\includegraphics{tutaj wpisuje nazwę obrazka obrazek.eps}

na

\includegraphics[]{tutaj wpisuje nazwę obrazka obrazek.eps}

Ogólnie przy wstawianiu obrazka używam:

\begin{figure}[!hpb]

\centering

\includegraphics[]{rys.jpg}

\caption{jakiś tekst}

\end{figure}

A standardowa perambuła w moich dokumentach to:

\documentclass[a4paper,12pt,final]{mwart}

\usepackage[cp1250]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{polski}

\usepackage{indentfirst}

\usepackage{geometry}

\usepackage{fancyhdr}

\usepackage{pslatex}

\usepackage{cite}

\usepackage{sectsty}

\usepackage[pdftex]{color,graphicx}

\usepackage{colortbl}

\usepackage{caption3}

\usepackage{latexsym}

\usepackage{multirow}

\usepackage{array}

\usepackage{longtable}

\usepackage{extsizes}

\usepackage{tipa}

\usepackage{times}
  • parę sobie zdefiniowanych rzeczy. Odezwij się jakbyś coś potrzebował.

Dziękuję serdecznie za zainteresowanie. Problem polegał na tym, że nie miałem w jednym katalogu plików .eps i jpeg. Ale już jest wszystko okej. Ja używam na co dzień takiej preambuły jakby co;

\documentclass[a4paper,12pt]{mwrep}

\usepackage{polski}

\usepackage[cp1250]{inputenc}

\usepackage{graphics}

\usepackage[pdftex]{graphicx}

\renewcommand\figurename{Rys.}

\def\captionlabeldelim{.}

Taki schemat spełnia wszystkie moje potrzeby + ewentualnie coś tam czasami trzeba dodać.

Pozdrawiam