Użycie pamięci ponad 50% w stanie spoczynku, laptop zamula


(R41per) #1

Witam, problemy jak w temacie plus: przy minimalizowaniu nowszych gier laptop jest zmulony na 2-3 minuty na czarnym ekranie, występują losowe, coraz częstsze zawieszenia przy otwartej Mozilli szczególnie Adobe Flash Player. Normalnie używam Malwarebytes, CCleanera, w tej chwili robię generalne porządki software'u i hardware'u, proszę o sprawdzenie logów. Dziękuję bardzo z góry.

 

OTL: http://wklejto.pl/208490

Extras: http://wklejto.pl/208489

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1434118/

Addition: http://www.wklej.org/id/1434119/


(Atis) #2

Nie widać wirusa. Sprawdź stan dysku.

Odinstaluj Akamai NetSession Interface i McAfee Security Scan Plus.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-3640767050-49373149-1017732040-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Asus\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4672920 2014-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3640767050-49373149-1017732040-1000\...\Run: [{5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7}] => "C:\Users\Asus\Desktop\LeagueofLegends_EUNE_Installer_04_21_14.exe" /cmdloc "HKCU\Software\Riot Games AiTemp\{5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7}"
HKU\S-1-5-21-3640767050-49373149-1017732040-1000\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_12_0_0_77_Plugin.exe [841096 2014-03-17] (Adobe Systems Incorporated)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
C:\Program Files\McAfee Security Scan
SearchScopes: HKCU - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKCU - {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL = 
SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - No File
FF Extension: BonanzaDeals - C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\v9dpekuy.default-1358866182683\Extensions\{f9d03c26-0575-497e-821d-f7956d23e0ca}.xpi [2013-12-18]
FF HKCU\...\Firefox\Extensions: [{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}] - C:\ProgramData\McAfee Security Scan\Extensions\{e4f94d1e-2f53-401e-8885-681602c0ddd8}.xpi
S3 BRDriver64; \??\C:\ProgramData\bitraider\BRDriver64.sys [X]
S3 dump_wmimmc; \??\D:\Gry\Rappelz\GameGuard\dump_wmimmc.sys [X]
S3 massfilter; system32\DRIVERS\massfilter.sys [X]
U3 tmlwf; 
U3 tmwfp; 
S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.


(R41per) #3

Fixlog: http://www.wklej.org/id/1434208/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST


(R41per) #5

Fixlog: http://www.wklej.org/id/1434231/

bez ww foleru podczas fixu


(Atis) #6

Przecież ja nie podawałem żadnego pliku Fix.

Masz ręcznie skasować folder C:\FRST

W logach nie widać żadnej infekcji.