Video CMS


(Jim1961) #1

Poszukuję rozwiązania, które z poziomu przeglądarki internetowej (video CMS)

da przynajmniej takie możliwości jak:

1) Możliwość dynamicznego przerywania transmisji i rozpoczęcia nadawania

live

2) Możliwośc dodawania napisów do streamingu

3) Możliwość implementacji wielu kanałów audio

4) Możliwość ingerencji w streamowany obszar np. zaczernienie niewygodnych

elementów

5) Możliwość ustawiania kolejności odtwarzania materiałów statycznych.

6) Wplaecienie w treść materiału dzielonego odpowiednimi markerami innego

materiału video (np. reklamy)

Z góry dzięki