Video player plus streaming video online


(Peer2mailuploader) #1

Szukam jakieś alternatywy dla divx web playera.

Wiem, że jest VLC, który ma wtyczkę lecz nie działa one dobrze. Czy są jakieś inne playery, którymi mógłbym zastąpić divx web playera ?