Virtual Machine Manager - dodawanie nowej maszyny


(Patman) #1

Haj. Zainstalowałem sobie Virtual Server z MS, do tego doinstalowałem program do zarządzania Virtual Machine Remote Control Client Plus wersja 1.8.0. Chcę dodać nową maszynę wirtualną, ale w okienku głównym nie ma takiej opcji. Patrzę do helpa, tam jak byk jest pokazane okienko, o które mi chodzi. Czy ktoś wie, jakim sposobem można uruchomić okienko dodawania nowej maszyny wirtualnej?